TERMINY REKRUTACJI 2023-24

REKRUTACJA 2023/24

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II-STOPNIA I SZKOŁY POLICEALNEJ

 

Od 15 maja do 19 czerwca 2023r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.


Od 23 czerwca do 10 lipca 2023r. do godz. 15.00

W przypadku branżowej szkoły II-stopnia uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia oraz zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie.

W przypadku szkoły policealnej o świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego.

 

18 lipca 2023r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

Od 18 lipca do 25 lipca 2023r. do godz.15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie (w przypadku nie złożenia w pierwszym terminie) oraz zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W przypadku szkoły policealnej o świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego (w przypadku nie złożenia w pierwszym terminie) oraz zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

26 lipca 2023r. do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.


W PRZYPADKU DYSPONOWANIA WOLNYMI MIEJSCAMI DYREKTOR PRZEPROWADZA REKRUTACJĘ UZUPELNIAJĄCĄ


TERMINY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ


Od 27 lipca do 1 sierpnia 2023r. do godz.15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

 

8 sierpnia 2023r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

Od 8 sierpnia do 14 sierpnia 2023r. do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie (w przypadku nie złożenia w pierwszym terminie) oraz zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W przypadku szkoły policealnej o świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego (w przypadku nie złożenia w pierwszym terminie) oraz zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

16 sierpnia 2023r. do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Kontakt

Zespół Szkół Budowlanych
im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie

Plac Dominikański 1
43-400 Cieszyn

FORMULARZ KONTAKTOWY

tel.: 33 858-07-56
kom.: 783 966 782 lub 783 966 780
Skrytka ePUAP: /ZSBCieszyn/SkrytkaESP
Link do ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Rachunek bankowy Rady Rodziców przy Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie:
PKO BP Oddział w Cieszynie 71 1020 1390 0000 6902 0019 0116

Funkcję Inspektora Danych Osobowych pełni Pan Marek Wantulok, z którym kontakt możliwy jest drogą mailową (IODO@escobb.com.pl) lub telefoniczną (+48 33 815 00 21).