MURARZ-TYNKARZ

Kod zawodu: 711204 Czas trwania nauki: 3 LATA
DEFICYTOWY ZAWÓD

Murarz-tynkarz zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych oraz nakładaniem warstw tynkarskich. Oprócz ścian może wykonywać także schody, filary czy stropy, układać na ścianach okładziny, wykuwać otwory oraz samodzielne sporządzać zaprawy murarskie i tynkarskie. Ponadto może wykonywać prace remontowe i rozbiórkowe.

PO UKOŃCZENIU SZKOŁY ZNAJDZIESZ PRACĘ W

 • firmach budowlanych,
 • zakładach remontowo-budowlanych,
 • zakładach świadczących usługi rozbiórkowe.
 • Możesz również założyć własną działalność gospodarczą i po zdobyciu doświadczenia, świadczyć usługi w zakresie prac murarskich i tynkarskich.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ZAWÓD MURARZ-TYNKARZ?

 • Zdobędziesz konkretny, deficytowy zawód, dzięki któremu będziesz mógł/mogła znaleźć pracę.
 • Nabędziesz wiele praktycznych umiejętności, które przydadzą Ci się w przyszłej pracy zawodowej.
 • Zdobędziesz kwalifikacje rzemieślnicze cenione i honorowane na krajowym i unijnym rynku pracy.
 • W trakcie 3-letniej nauki zawodu otrzymasz wynagrodzenie od pracodawcy.

JAK UZYSKAĆ TYTUŁ MURARZ-TYNKARZ?

I SPOSÓB - w przypadku realizacji praktycznej nauki zawodu u pracodawcy, który nie jest zrzeszony w Cechu Rzemiosł.

Aby uzyskać tytuł murarz-tynkarz należy ukończyć 3-letnią szkołę branżową I-stopnia. W trakcie nauki należy zdać egzamin potwierdzający kwalifikację zawodową, który jest organizowany przez szkołę. Po spełnieniu tych warunków otrzymuje się dyplom Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzający uzyskanie tytułu murarz-tynkarz.

II SPOSÓB w przypadku realizacji praktycznej nauki zawodu u pracodawcy, który jest zrzeszony w Cechu Rzemiosł.

Aby uzyskać tytuł murarza-tynkarza należy ukończyć 3-letnią szkołę branżową I-stopnia. Następnie zdać egzamin czeladniczy, który jest organizowany przez przez Cech Rzemiosł. Po spełnieniu tych warunków otrzymuje się dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu czeladnika w zawodzie murarz-tynkarz.

W trakcie 3-letniego cyklu edukacyjnego BĘDZIESZ PRZYSTĘPOWAŁ DO EGZAMINU z kwalifikacji:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie murarz-tynkarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie tej kwalifikacji:

 1. wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,
 2. wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych,
 3. wykonywania i naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
 4. wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.
Ogólnokształcące
ZAWODOWE TEORETYCZNE
ZAWODOWE PRAKTYCZNE
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
Lista pracodawców z którymi współpracujemy
 • język polski,
 • język angielski,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • geografia,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • wychowanie fizyczne,
 • edukacja dla bezpieczeństwa,
 • zajęcia z wychowawcą
 • język obcy zawodowy,
 • działalność gospodarcza,
 • rysunek zawodowy,
 • technologia zawodowa,
 • zajęcia praktyczne.

Zajęcia praktyczne odbywają się 2 dni w tygodniu w klasie I i II oraz 3 dni w tygodniu w klasie III.

Szkoła oferuje pomoc w znalezieniu pracodawcy w celu odbycia praktycznej nauki zawodu.

JAK PODNIEŚĆ KWALIFIKACJE ZAWODOWE?

Po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie murarz-tynkarz i potwierdzeniu kwalifikacji BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich możesz uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik budownictwa, po potwierdzeniu kwalifikacji BUD. 14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego. Aby uzyskać wykształcenie średnie branżowe możesz kontynuować naukę w Branżowej Szkole II-stopnia.

Kontakt

Zespół Szkół Budowlanych
im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie

Plac Dominikański 1
43-400 Cieszyn

FORMULARZ KONTAKTOWY

tel.: 33 858-07-56
kom.: 783 966 782 lub 783 966 780
Skrytka ePUAP: /ZSBCieszyn/SkrytkaESP
Link do ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Rachunek bankowy Rady Rodziców przy Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie:
PKO BP Oddział w Cieszynie 71 1020 1390 0000 6902 0019 0116

Funkcję Inspektora Danych Osobowych pełni Pan Marek Wantulok, z którym kontakt możliwy jest drogą mailową (IODO@escobb.com.pl) lub telefoniczną (+48 33 815 00 21).