TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY

Kod zawodu: 311210 Czas trwania nauki: 5 LAT

Po ukończeniu szkoły będziesz potrafił(a):

 • wykonywać prace remontowe i renowacyjne różnego rodzaju tynków, polichromii, okładzin kamiennych oraz ceramicznych i szczegółów architektonicznych,
 • wykonywać prace remontowo-budowlane,
 • wykonywać renowację oraz naprawę konstrukcji, budynków i zabytków architektury,
 • projektować oraz wykonywać sztukatorskie oraz kamieniarskie dekoracje szczegółów architektonicznych,
 • rekonstruować detale architektoniczne,
 • odnawiać sztukatorskie i kamieniarskie elementy architektury,
 • przygotować projekty określonych elementów sztukatorskich architektury,
 • demontować uszkodzone detale zabytkowe obiektów.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ZAWÓD TECHNIK BUDOWNICTWA?

 • Zdobędziesz konkretny, deficytowy zawód, dzięki któremu będziesz mógł znaleźć pracę.
 • Nabędziesz wiele praktycznych umiejętności, które przydadzą Ci się w przyszłej pracy zawodowej.
 • Wieloletnia przerwa w kształceniu wykwalifikowanej kadry renowatorów spowodowała powstanie braki na rynku pracy, zwłaszcza w przedsiębiorstwach zajmujących się renowacją obiektów zabytkowych. Kształcenie w zawodzie renowatora daje absolwentom możliwość interesującej pracy.
 • Budownictwo to gałąź gospodarki, która obecnie przeżywa rozwój. Powstaje ogromna ilość budynków budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów sportowych. użyteczności publicznej, a jednocześnie wzrasta liczba budynków, których wiek przekroczył 50 lat. Budynki te będą wymagały profesjonalnie przeprowadzonej renowacji ze szczególnym naciskiem na zachowanie oryginalnych elementów architektury. W związku z tym zawód technika renowacji elementów architektury to szczególnie atrakcyjny zawód na rynku pracy w Polsce i w Europie.

JAK UZYSKAĆ TYTUŁ TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY?

Aby uzyskać tytuł technika budownictwa należy ukończyć 5-letnie technikum. W trakcie nauki zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, które są organizowane w siedzibie szkoły. Po spełnieniu tych warunków otrzymuje się dyplom Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzający tytułu technika renowacji elementów architektury.

w trakcie 5-letniego cyklu edukacyjnego BĘDZIESZ PRZYSTĘPOWAŁ(A) DO EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH kwalifikacjE ZAWODOWE:

BUD.24 – Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik renowacji elementów architektury jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie tej kwalifikacji do:

 1. wykonywania renowacji murów nieotynkowanych i tynków,
 2. wykonywania renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych,
 3. organizowania i realizacji prac renowatorskich.

BUD.23 – Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik renowacji elementów architektury jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie tej kwalifikacji do:

 1. wykonywania oraz renowacji sztukatorskich elementów architektury,
 2. wykonywania oraz renowacji kamiennych elementów architektury.
Ogólnokształcące
Ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym
ZAWODOWE TEORETYCZNE
ZAWODOWE PRAKTYCZNE
PRAKTYKA ZAWODOWA
 • język polski,
 • język angielski,
 • język niemiecki,
 • historia,
 • historia i teraźniejszość,
 • biznes i zarządzanie,
 • plastyka,
 • geografia,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • wychowanie fizyczne,
 • edukacja dla bezpieczeństwa,
 • zajęcia z wychowawcą,
 • doradztwo zawodowe

Do wyboru dwa przedmioty rozszerzone:

 • język angielski,
 • geografia,
 • matematyka,
 • fizyka,
 • historia sztuki
 • język obcy zawodowy,
 • działalność gospodarcza,
 • technologia robót sztukatorskich i kamieniarskich,
 • dokumentacja, rysunek i pomiary w pracach renowatorskich,
 • technologia robót renowatorskich warstw licowych elementów architektury,
 • sztukatorstwo i kamieniarstwo,
 • renowacja warstw licowych elementów architektury,
 • projektowanie plastyczne,
 • pracownia renowatorska,
 • praktyka zawodowa

W trakcie nauki w klasie III i IV odbędziesz 4-tygodniowe praktyki w firmach zewnętrznych zgodnie z Twoimi preferencjami zawodowymi. Mogą to być firmy budowlane wykonawcze, zakłady rzemieślnicze wykonujących renowację wraz z konserwacją zabytkowych obiektów. Praktyki pozwolą Ci na zdobycie praktycznego doświadczenia, które będzie Ci potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

W NASZEJ SZKOLE NAUCZYSZ SIĘ M.IN.:

 • na zajęciach z projektowania plastycznego nauczysz się rysunku odręcznego i pracy w programie Corel i Photoshop;
 • na zajęciach z pracowni renowatorskiej m.in. wykonywania oraz renowacji sztukatorskich elementów architektury, kamiennych elementów architektury;

PRZEDMIOTY ZAWODOWE PRAKTYCZNE ODBYWAJĄ SIĘ W:

PRACOWNI RENOWATORSKIEJ

Pracownia jest zlokalizowana w CKZ w Bażanowicach przy ul. Cieszyńskiej 11.

PRACOWNI POZŁOTNICTWA

PO UKOŃCZENIU SZKOŁY ZNAJDZIESZ PRACĘ W:

 • instytucjach zajmujących się ochroną zabytków kultury,
 • muzeach,
 • kompleksach pałacowo-zamkowych,
 • terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków,
 • pracowniach sztukatorskich,
 • agencjach reklamowych.

Możesz również założyć własną działalność gospodarczą i po zdobyciu doświadczenia świadczyć usługi w obszarze renowacji zabytków oraz wykonawstwa dekoracji i wystroju architektonicznego obiektów budowlanych.

KONTYNUACJA NAUKI PO TECHNIKUM

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego możesz kontynuować naukę na studiach. Nasi absolwenci najczęściej wybierają kształcenie na politechnikach na wydziałach budownictwa, architektury, konserwacji zabytków.

Kontakt

Zespół Szkół Budowlanych
im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie

Plac Dominikański 1
43-400 Cieszyn

FORMULARZ KONTAKTOWY

tel.: 33 858-07-56
kom.: 783 966 782 lub 783 966 780
Skrytka ePUAP: /ZSBCieszyn/SkrytkaESP
Link do ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Rachunek bankowy Rady Rodziców przy Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie:
PKO BP Oddział w Cieszynie 71 1020 1390 0000 6902 0019 0116

Funkcję Inspektora Danych Osobowych pełni Pan Marek Wantulok, z którym kontakt możliwy jest drogą mailową (IODO@escobb.com.pl) lub telefoniczną (+48 33 815 00 21).