Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców


Szymon Sikora- przewodniczący

Dorota Nogowczyk - wiceprzewodnicząca

Edyta Franek - sekretarz


Komisja Rewizyjna


Wioletta Chabrajska

Izabela Lanc

Wojciech SpyrkaSkładka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 100 zł w technikum

oraz 70 zł w szkole branżowej. W przypadku rodzeństw, płaci tylko 1 uczeń.


Rachunek bankowy Rady Rodziców


PKO BP Oddział w Cieszynie 71 1020 1390 0000 6902 0019 0116

Kontakt

Zespół Szkół Budowlanych
im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie

Plac Dominikański 1
43-400 Cieszyn

FORMULARZ KONTAKTOWY

tel.: 33 858-07-56
kom.: 783 966 782 lub 783 966 780
Skrytka ePUAP: /ZSBCieszyn/SkrytkaESP
Link do ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Rachunek bankowy Rady Rodziców przy Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie:
PKO BP Oddział w Cieszynie 71 1020 1390 0000 6902 0019 0116

Funkcję Inspektora Danych Osobowych pełni Pan Marek Wantulok, z którym kontakt możliwy jest drogą mailową (IODO@escobb.com.pl) lub telefoniczną (+48 33 815 00 21).