MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

Kod zawodu: 712618 Czas trwania nauki: 3 LATA

Monter sieci i instalacji sanitarnych to zawód wszechstronny i poszukiwany, który daje kwalifikacje do wykonywania specjalistycznych prac budowlanych. Wraz z dynamicznym rozwojem sektora budownictwa, istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na montera sieci i instalacji sanitarnych, zarówno w nowych inwestycjach jak i remontach budynków różnego typu. Absolwenci szkoły są atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców i znajdują zatrudnienie w niemalże każdej firmie wykonującej usługi dla budownictwa. Absolwent tego zawodu jest przygotowany do podjęcia zadań zawodowych związanych z wykonywaniem robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych; układaniem, spawaniem i uszczelnianiem przewodów z uwzględnieniem ich przeznaczenia; budową i remontem węzłów ciepłowniczych; montażem specjalistycznych urządzeń do pomiaru ciśnienia, przepływu wody, redukcji gazu, posługiwaniem się dokumentacją projektową sieci i instalacji sanitarnych; montażem i remontem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; przeprowadzaniem kontroli szczelności i drożności sieci i instalacji; montowaniem i wymianą uszkodzonych przyborów i urządzeń (baterie, wanny, natryski. umywalki, klimatyzatory, piece, grzejniki ); usuwaniem awarii sieci i instalacji; dokonywaniem odbioru technicznego nowo wybudowanych sieci i instalacji; nadzorowaniem prawidłowej eksploatacji oraz prowadzenia prac konserwacyjnych, remontowych i modernizacyjnych w zakresie sieci i instalacji sanitarnych; nadzorem innych pracowników.

PO UKOŃCZENIU SZKOŁY ZNAJDZIESZ PRACĘ W

 • firmach budowlanych,
 • zakładach remontowo-budowlanych,
 • Możesz również założyć własną działalność gospodarczą i po zdobyciu doświadczenia, świadczyć usługi związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ZAWÓD MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH?

 • Zdobędziesz konkretny, deficytowy zawód, dzięki któremu będziesz mógł/mogła znaleźć pracę.
 • Nabędziesz wiele praktycznych umiejętności, które przydadzą Ci się w przyszłej pracy zawodowej.
 • Zdobędziesz kwalifikacje rzemieślnicze cenione i honorowane na krajowym i unijnym rynku pracy.
 • W trakcie 3-letniej nauki zawodu otrzymasz wynagrodzenie od pracodawcy,
 • Budownictwo to gałąź gospodarki, która obecnie przeżywa rozwój. Powstaje ogromna ilość budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów sportowych.
 • Każdy z tych obiektów wymaga doprowadzenia sieci, wykonania różnego rodzaju instalacji od wodociągowej po klimatyzacyjną, montażu urządzeń sanitarnych,
 • W istniejących budynkach również zdarzają się awarie instalacji. Z uwagi na deficytową ilość fachowców na rynku, zawód montera sieci i instalacji sanitarnych jest niezwykle cenionym i poszukiwanym zawodem.

JAK UZYSKAĆ TYTUŁ MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH?

I SPOSÓB - w przypadku realizacji praktycznej nauki zawodu u pracodawcy, który nie jest zrzeszony w Cechu Rzemiosł.

Aby uzyskać tytuł montera sieci i instalacji sanitarnych należy ukończyć 3-letnią szkołę branżową I-stopnia. W trakcie nauki należy zdać egzamin potwierdzający kwalifikację zawodową, który jest organizowany przez szkołę. Po spełnieniu tych warunków otrzymuje się dyplom Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzający uzyskanie tytułu montera sieci i instalacji sanitarnych.

II SPOSÓB w przypadku realizacji praktycznej nauki zawodu u pracodawcy, który jest zrzeszony w Cechu Rzemiosł.

Aby uzyskać tytuł murarza-tynkarza należy ukończyć 3-letnią szkołę branżową I-stopnia. Następnie zdać egzamin czeladniczy, który jest organizowany przez przez Cech Rzemiosł. Po spełnieniu tych warunków otrzymuje się dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu czeladnika w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych.

W trakcie 3-letniego cyklu edukacyjnego BĘDZIESZ PRZYSTĘPOWAŁ DO EGZAMINU z kwalifikacji:

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie tej kwalifikacji:

 1. wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych,
 2. wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych,
 3. wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 4. wykonywania robót związanych z konserwacją, remontem i modernizacją sieci oraz instalacji sanitarnych.
Ogólnokształcące
ZAWODOWE TEORETYCZNE
ZAWODOWE PRAKTYCZNE
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
Lista pracodawców z którymi współpracujemy
 • język polski,
 • język angielski,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • geografia,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • wychowanie fizyczne,
 • edukacja dla bezpieczeństwa,
 • zajęcia z wychowawcą
 • język obcy zawodowy,
 • działalność gospodarcza,
 • rysunek zawodowy,
 • technologia zawodowa,
 • zajęcia praktyczne.

Zajęcia praktyczne odbywają się 2 dni w tygodniu w klasie I i II oraz 3 dni w tygodniu w klasie III.

Szkoła oferuje pomoc w znalezieniu pracodawcy w celu odbycia praktycznej nauki zawodu.

JAK PODNIEŚĆ KWALIFIKACJE ZAWODOWE?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych po potwierdzeniu kwalifikacji w zakresie kwalifikacji BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik inżynierii sanitarnej po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Kontakt

Zespół Szkół Budowlanych
im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie

Plac Dominikański 1
43-400 Cieszyn

FORMULARZ KONTAKTOWY

tel.: 33 858-07-56
kom.: 783 966 782 lub 783 966 780
Skrytka ePUAP: /ZSBCieszyn/SkrytkaESP
Link do ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Rachunek bankowy Rady Rodziców przy Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie:
PKO BP Oddział w Cieszynie 71 1020 1390 0000 6902 0019 0116

Funkcję Inspektora Danych Osobowych pełni Pan Marek Wantulok, z którym kontakt możliwy jest drogą mailową (IODO@escobb.com.pl) lub telefoniczną (+48 33 815 00 21).