Terminy rekrutacji 2022-23

REKRUTACJA 2022/23


TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY I-STOPNIA


Od 16 maja do 20 czerwca 2022r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami z możliwością zmiany wniosku.


Od 24 czerwca do 13 lipca 2022r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty z możliwością zmiany wniosku.


20 lipca 2022r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.


Od 21 lipca do 28 lipca 2022r. do godz.15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (w przypadku nie złożenia w pierwszym terminie) oraz zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Badanie lekarskie na podstawie którego lekarz wydaje zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu odbywa się w siedzibie szkoły w dniu 25 lipca od godz. 8.00.  Szczegółowy harmonogram badań będzie dostępny w późniejszym terminie na stronie internetowej szkoły.


29 lipca 2022r. do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

W PRZYPADKU DYSPONOWANIA WOLNYMI MIEJSCAMI DYREKTOR PRZEPROWADZA REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ


TERMINY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

 

Od 1 do 3 sierpnia 2022r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami z możliwością zmiany wniosku.


12 sierpnia 2022r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.


Od 16 sierpnia do 18 sierpnia 2022r. do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.


19 sierpnia 2022r. do godz.14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II-STOPNIA I SZKOŁY POLICEALNEJ


 

Od 16 maja do 20 czerwca 2022r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.


Od 24 czerwca do 13 lipca 2022r. do godz. 15.00

W przypadku branżowej szkoły II-stopnia uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia oraz zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie. W przypadku szkoły policealnej o świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego.


20 lipca 2022r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.


Od 21 lipca do 28 lipca 2022r. do godz.15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie (w przypadku nie złożenia w pierwszym terminie) oraz zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W przypadku szkoły policealnej o świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego (w przypadku nie złożenia w pierwszym terminie) oraz zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.


29 lipca 2022r. do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.


W PRZYPADKU DYSPONOWANIA WOLNYMI MIEJSCAMI DYREKTOR PRZEPROWADZA REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ


TERMINY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ


Od 1 do 3 sierpnia 2022r. do godz.15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.


12 sierpnia 2022r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.


Od 16 sierpnia do 18 sierpnia 2022r. do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie (w przypadku nie złożenia w pierwszym terminie) oraz zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W przypadku szkoły policealnej o świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego (w przypadku nie złożenia w pierwszym terminie) oraz zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.


19 sierpnia 2022r. do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Kontakt

Zespół Szkół Budowlanych
im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie

Plac Dominikański 1
43-400 Cieszyn

FORMULARZ KONTAKTOWY

tel.: 33 858-07-56
kom.: 783 966 782 lub 783 966 780
Skrytka ePUAP: /ZSBCieszyn/SkrytkaESP
Link do ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Rachunek bankowy Rady Rodziców przy Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie:
PKO BP Oddział w Cieszynie 71 1020 1390 0000 6902 0019 0116

Funkcję Inspektora Danych Osobowych pełni Pan Marek Wantulok, z którym kontakt możliwy jest drogą mailową (IODO@escobb.com.pl) lub telefoniczną (+48 33 815 00 21).