Klub Wolontariatu

Misja klubu


Szkolny Klub Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Działania


Od wielu lat wolontariusze naszej szkoły włączają się w różnego rodzaju akcje charytatywne. Oto niektóre z nich:

- „List do Mikołaja” – przygotowanie prezentu dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej,

- udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka” realizowanej przez Stowarzyszenie Wiosna,

- współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Być razem”, w ramach której uczniowie np. wielokrotnie brali udział w Mikołajkach, organizowanych dla podopiecznych, przygotowując przedstawienie mikołajkowe oraz prezenty,

- udział w „Balu Aniołów”, organizowanym przez Międzynarodową Organizację Soroptimist International Klub w Cieszynie, dla dzieci z cieszyńskich szkół podstawowych oraz placówek szkolno-wychowawczo-rewalidacyjnych powiatu cieszyńskiego. Uczniowie przygotowywali dla dzieci przedstawienie.


Opiekunowie Klubu


Katarzyna Krwawnik

Olimpia Pawłowska

Jakub Kuliński

Tomasz Chudecki

Krystyna Olszar-Hałat

Bal Aniołów
Bal Aniołów
Jasełka 2016
Jasełka 2016
List do św. Mikołaja
List do św. Mikołaja
Remont pomieszczeń stowarzyszenia "Kontakt"
Remont pomieszczeń stowarzyszenia "Kontakt"
Jasełka w przedszkolu
Jasełka w przedszkolu

Kontakt

Zespół Szkół Budowlanych
im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie

Plac Dominikański 1
43-400 Cieszyn

FORMULARZ KONTAKTOWY

tel.: 33 858-07-56
kom.: 783 966 782 lub 783 966 780
Skrytka ePUAP: /ZSBCieszyn/SkrytkaESP
Link do ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Rachunek bankowy Rady Rodziców przy Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie:
PKO BP Oddział w Cieszynie 71 1020 1390 0000 6902 0019 0116

Funkcję Inspektora Danych Osobowych pełni Pan Marek Wantulok, z którym kontakt możliwy jest drogą mailową (IODO@escobb.com.pl) lub telefoniczną (+48 33 815 00 21).