Kontakt z nami

STOWARZYSZENIE MŁODZI KONSTRUKTYWNI
Przy zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie
43-400 Cieszyn, pl. Dominikański 1

Rachunek Bankowy: 12203000451110000003836530
Numer KRS: 0000511679
Data rejestracji: 29.05.2014
NIP: 548266236
Regon: 243582672
E-mail: m.konstruktywni@gmail.com