Ubezpieczenie

Polisa na rok 2022/2023: Wybór firmy ubezpieczeniowej


Rada Rodziców Naszej Szkoły wybrała ofertę grupowego ubezpieczenia NNW uczniów w InterRisk.

Wybrany został wariant ubezpieczenia za składkę 49 zł.

Ubezpieczenie działa 24/H na całym świecie tj. w domu, szkole i poza nią ,na zajęciach sportowych i wakacyjnych wyjazdach.

Składka na ubezpieczenie jest dobrowolna.

Warianty uiszczenia opłaty


1) na numer rachunku 78 2490 0005 0000 4100 1921 3609. Wówczas wpłatę należy wpłacić do 5.10.22, w treści przelewu należy podać: imię nazwisko dziecka oraz numer klasy oraz typ szkoły (technikum lub branżówka), np.: Jan Kowalski, kl. 2A, Technikum

2) u wychowawcy - wówczas wpłatę należy uiścić do 28.09.22

Numer polisy

Seria: EDU-A/P, numer 118692

Dokumenty


Jak zgłosić szkodę?

Oferta

Warunki ubezpieczenia

Tabela norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu

Wniosek o wypłatę świadczenia

Kontakt

Zespół Szkół Budowlanych
im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie

Plac Dominikański 1
43-400 Cieszyn

FORMULARZ KONTAKTOWY

tel.: 33 858-07-56
kom.: 783 966 782 lub 783 966 780
Skrytka ePUAP: /ZSBCieszyn/SkrytkaESP
Link do ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Rachunek bankowy Rady Rodziców przy Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie:
PKO BP Oddział w Cieszynie 71 1020 1390 0000 6902 0019 0116

Funkcję Inspektora Danych Osobowych pełni Pan Marek Wantulok, z którym kontakt możliwy jest drogą mailową (IODO@escobb.com.pl) lub telefoniczną (+48 33 815 00 21).