Kalendarium

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Rok szkolny

01.09.2023 do 21.06.2024

I semestr

04.09.2023 do 22.12.2023

II semestr

01.01.2024 do 21.06.2024

Zakończenie klas V technikum

26.04.2024

Zakończenie roku szkolnego

21.06.2024

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2023 - 31.12.2023

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2024: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03.2024 - 02.04.2024

Egzamin maturalny

Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Egzamin zawodowy część pisemna

Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Egzamin zawodowy część praktyczna

Zgodnie z odrębnym harmonogramem

Ferie letnie

22.06.2024 - 31.08.2024

Dodatkowe dni wolne

01.11.2023 Dzień Wszystkich Świętych /środa/

01.01.2024 Nowy Rok /poniedziałek/

01.05.2024 Święto Pracy /środa/

03.05.2024 Święto Konstytucji 3 maja /piątek/

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

30.10.2023 /poniedziałek/

31.10.2023 /wtorek/ - przed 01.11.2023

29.04.2024 /poniedziałek/, 30.04.2024 /wtorek/ - przed 01.05.2024

02.05.2024 /czwartek/ - przed 03.05.2024

07-09.05.2024 /wtorek, środa, czwartek/

31.05.2024 /piątek/

Praktyki zawodowe

III A, III B, IVA

15.04.2024 - 15.05.2024

Zajęcia praktyczne

1a, 1b - poniedziałek, wtorek

2a, 2b - czwartek, piątek

3a, 3b - poniedziałek, wtorek, środa

Kontakt

Zespół Szkół Budowlanych
im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie

Plac Dominikański 1
43-400 Cieszyn

FORMULARZ KONTAKTOWY

tel.: 33 858-07-56
kom.: 783 966 782 lub 783 966 780
Skrytka ePUAP: /ZSBCieszyn/SkrytkaESP
Link do ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Rachunek bankowy Rady Rodziców przy Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie:
PKO BP Oddział w Cieszynie 71 1020 1390 0000 6902 0019 0116

Funkcję Inspektora Danych Osobowych pełni Pan Marek Wantulok, z którym kontakt możliwy jest drogą mailową (IODO@escobb.com.pl) lub telefoniczną (+48 33 815 00 21).