Technik geodeta

Kod zawodu: 31104 Czas trwania nauki: 5 LAT

Technik geodeta po ukończeniu szkoły potrafi:

 • wykonywać pomiary sytuacyjne i wysokościowe terenu,
 • sporządzać opracowania geodezyjne i kartograficzne na podstawie danych pomiarowych lub projektowych,
 • wykonywać pomiary realizacyjne, inwentaryzacyjne, podwykonawcze i kontrolne obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów w formie map,
 • wykonywać rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości,
 • zakładać i aktualizować bazy danych katastru nieruchomości,
 • wprowadzać dane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ZAWÓD TECHNIK GEODETA?

 • Zdobędziesz konkretny, deficytowy zawód, dzięki któremu będziesz mógł znaleźć pracę.
 • Nabędziesz wiele praktycznych umiejętności, które przydadzą Ci się w przyszłej pracy zawodowej.
 • Największą korzyść przynosi zdobycie uprawnień geodezyjnych, które pozwalają na samodzielne wykonywanie zadań z zakresu geodezji i kartografii.
 • Budownictwo to gałąź gospodarki, która obecnie przeżywa rozwój. Powstaje ogromna ilość budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów sportowych, użyteczności publicznej, dróg, mostów, estakad. Każdy nowo powstający obiekt wymaga opracowania map do celów projektowych, wyznaczenia w terenie, kontroli pomiarowej podczas realizacji inwestycji oraz odbioru końcowego prac. Technik geodeta jest niezwykle istotnym zawodem mającym istotny wpływ na dokładność realizacji inwestycji.

JAK UZYSKAĆ TYTUŁ TECHNIK GEODETA?

Aby uzyskać tytuł technika geodety należy ukończyć 5-letnie technikum. W trakcie nauki zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, które są organizowane w siedzibie szkoły. Po spełnieniu tych warunków otrzymuje się dyplom Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzający uzyskanie tytułu technika geodety.

w trakcie 5-letniego cyklu edukacyjnego BĘDZIESZ PRZYSTĘPOWAŁ(A) DO EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH kwalifikacjE ZAWODOWE:

BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik geodeta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie tej kwalifikacji do:

 1. wznawiania znaków granicznych i wyznaczania punktów granicznych, wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości,
 2. aktualizacji i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości,
 3. wprowadzania danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji.

BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik geodeta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie tej kwalifikacji do:

 1. zakładania i pomiaru osnów pomiarowych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu,
 2. sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych,
 3. wykonywania pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
Ogólnokształcące
Ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym
ZAWODOWE TEORETYCZNE
ZAWODOWE PRAKTYCZNE
PRAKTYKA ZAWODOWA
 • język polski,
 • język angielski,
 • język niemiecki,
 • historia,
 • historia i teraźniejszość,
 • biznes i zarządzanie,
 • plastyka,
 • geografia,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • wychowanie fizyczne,
 • edukacja dla bezpieczeństwa,
 • zajęcia z wychowawcą,
 • doradztwo zawodowe

Do wyboru dwa przedmioty rozszerzone:

 • język angielski,
 • geografia,
 • matematyka,
 • fizyka
 • język obcy zawodowy,
 • działalność gospodarcza,
 • geodezja ogólna,
 • geodezja inżynieryjna,
 • prawo w geodezji,
 • kataster i gospodarka nieruchomościami
 • terenowe ćwiczenia geodezyjne,
 • prace obliczeniowe i kartograficzne,
 • geomatyka,
 • rysunek geodezyjny,
 • dokumentacja katastralna
 • praktyka zawodowa

W trakcie nauki w klasie III i IV odbędziesz 4-tygodniowe praktyki w firmach zewnętrznych zgodnie z Twoimi preferencjami zawodowymi. Mogą to być firmy budowlane wykonawcze, biura geodezyjne, urzędy. Praktyki pozwolą Ci na zdobycie praktycznego doświadczenia, które będzie Ci potrzebne w przyszłej pracy zawodowej

W NASZEJ SZKOLE NAUCZYSZ SIĘ M.IN:

 • na zajęciach z geomatyki nauczysz się obsługi programu komputerowego Winkalk i Mikromap,
 • na zajęciach terenowych obsługi sprzętu geodeyzjnego, pomiarów w terenie z użyciem.

PO UKOŃCZENIU SZKOŁY ZNAJDZIESZ PRACY W:

 • przedsiębiorstwach budowlanych;
 • w firmach drogowych budujących drogi i obiekty mostowe;
 • biurach projektowych dróg i obiektów mostowych;
 • organach administracji państwowej i samorządowej;
 • przedsiębiorstwie geodezyjnym;
 • firmach poszukiwawczych (w Polsce – ropa, gaz, złoża surowców)
 • firmie kartograficznej;
 • wydawnictwie publikującym atlasy, mapy.

Możesz również założyć własną działalność gospodarczą i po zdobyciu doświadczenia prowadzić działalność w zakresie świadczenia usług geodezyjnych

KONTYNUACJA NAUKI PO TECHNIKUM

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego możesz kontynuować naukę na studiach. Nasi absolwenci najczęściej wybierają kształcenie na uniwersytetach na wydziałach geodezji i kartografii.

Kontakt

Zespół Szkół Budowlanych
im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie

Plac Dominikański 1
43-400 Cieszyn

FORMULARZ KONTAKTOWY

tel.: 33 858-07-56
kom.: 783 966 782 lub 783 966 780
Skrytka ePUAP: /ZSBCieszyn/SkrytkaESP
Link do ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Rachunek bankowy Rady Rodziców przy Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie:
PKO BP Oddział w Cieszynie 71 1020 1390 0000 6902 0019 0116

Funkcję Inspektora Danych Osobowych pełni Pan Marek Wantulok, z którym kontakt możliwy jest drogą mailową (IODO@escobb.com.pl) lub telefoniczną (+48 33 815 00 21).