Technik budownictwa

Kod zawodu: 311204 Czas trwania nauki: 5 LAT

Nowość!

Innowacja - komputerowe wspomaganie projektowania
we współpracy z Politechniką Opolską

Po ukończeniu szkoły będziesz potrafił(a):

 • posługiwać się dokumentacją techniczną,
 • tworzyć szkice robocze i rysunki budowlane;
 • projektować elementy konstrukcyjne budowli;
 • dobierać materiały, sprzęt, maszyny i urządzenia do wykonania określonych prac;
 • wykonywać podstawowe badania laboratoryjne materiałów i wyrobów budowlanych; analizować warunki gruntowe;
 • wykonywać przedmiary i obmiary robót budowlanych;
 • przeprowadzać kontrolę jakości i ocenę wykonania podstawowych robót budowlano-montażowych;
 • wykonywać kalkulację robót, sporządzać kosztorysy i oferty przetargowe;
 • organizować i kierować robotami remontowymi i rozbiórkowymi

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ZAWÓD TECHNIK BUDOWNICTWA?

 • Zdobędziesz konkretny, deficytowy zawód, dzięki któremu będziesz mógł/mogła znaleźć pracę.
 • Nabędziesz wiele praktycznych umiejętności, które przydadzą Ci się w przyszłej pracy zawodowej.
 • Budownictwo to gałąź gospodarki, która obecnie przeżywa ogromny rozwój. Powstaje duża ilość budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów sportowych, użyteczności publicznej, siedzib firm, a każdy nowopowstający obiekt wymaga zaprojektowania, wykonania i nadzoru podczas realizacji. Dlatego absolwent technikum znajdzie zatrudnienie na każdym etapie realizacji budowy.

JAK UZYSKAĆ TYTUŁ TECHNIK BUDOWNICTWA?

Aby uzyskać tytuł technika budownictwa należy ukończyć 5-letnie technikum. W trakcie nauki zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, które są organizowane w siedzibie szkoły. Po spełnieniu tych warunków otrzymuje się dyplom Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzający uzyskanie tytułu technika budownictwa.

w trakcie 5-letniego cyklu edukacyjnego BĘDZIESZ PRZYSTĘPOWAŁ(A) DO EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH kwalifikacjE ZAWODOWE:

BUD.14 – Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie tej kwalifikacji:

 1. organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 2. organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego;
 3. organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych;
 4. organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej; 5) sporządzania kosztorysów robót budowlanych.

BUD.12 – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie tej kwalifikacji:

 1. wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 2. wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
 3. wykonywania i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych
 4. wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.
Ogólnokształcące
Ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym
ZAWODOWE TEORETYCZNE
ZAWODOWE PRAKTYCZNE
PRAKTYKA ZAWODOWA
 • język polski,
 • język angielski,
 • język niemiecki,
 • historia,
 • historia i teraźniejszość,
 • biznes i zarządzanie,
 • plastyka,
 • geografia,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • wychowanie fizyczne,
 • edukacja dla bezpieczeństwa,
 • zajęcia z wychowawcą,
 • doradztwo zawodowe

Do wyboru dwa przedmioty rozszerzone:

 • język angielski,
 • geografia,
 • matematyka,
 • fizyka,
 • historia sztuki
 • język obcy zawodowy,
 • działalność gospodarcza,
 • budownictwo ogólne,
 • konstrukcje budowlane,
 • projektowanie,
 • technologia budownictwa
 • pracownia projektowania,
 • pracownia budowlana,
 • pracownia organizacji robót budowlanych,
 • pracownia kosztorysowania,
 • praktyka zawodowa

W trakcie nauki w klasie III i IV odbędziesz 4-tygodniowe praktyki w firmach zewnętrznych zgodnie z Twoimi preferencjami zawodowymi. Mogą to być firmy budowlane wykonawcze, biura projektowe, urzędy. Praktyki pozwolą Ci na zdobycie praktycznego doświadczenia, które będzie Ci potrzebne w przyszłej pracy zawodowej

W NASZEJ SZKOLE NAUCZYSZ SIĘ M.IN.:

 • na zajęciach z projektowania pracy w programie AutoCad;
 • na zajęciach z kosztorysowania pracy w programie Norma Pro;
 • na zajęciach z pracowni budowlanej murowania ścian, słupów, sklepień, nadproży z różnych materiałów, a także tynkowania, ocieplania przegród;
 • modelowania budynku w ArchiCAD, na fakultatywnych zajęciach prowadzonych przez wykładowcę Politechniki Opolskiej

PRZEDMIOTY ZAWODOWE PRAKTYCZNE ODBYWAJĄ SIĘ W:

PRACOWNI PROJEKTOWANIA

Pracownia znajduje się w siedzibie szkoły w Cieszynie. Odbywają się w niej zajęcia z pracowni projektowania, kosztorysowania.

PRACOWNI BUDOWLANA

Pracownia jest zlokalizowana w CKZ w Bażanowicach przy ul. Cieszyńskiej 11.

PO UKOŃCZENIU SZKOŁY ZNAJDZIESZ PRACĘ W:

 • firmach budowlanych,
 • biurach projektowych,
 • urzędach,
 • laboratoriach budowlanych,
 • biurach kosztorysowych.

Możesz również założyć własną działalność gospodarczą i po zdobyciu doświadczenia świadczyć usługi związane z budownictwem czy architekturą.

KONTYNUACJA NAUKI PO TECHNIKUM

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego możesz kontynuować naukę na studiach. Nasi absolwenci najczęściej wybierają kształcenie na politechnikach na wydziałach budownictwa czy architektury.

Największą korzyść przynosi zdobycie uprawnień budowlanych, które pozwalają na pełnienie samodzielnych funkcji w budownictwie, które umożliwiają wykonywanie zadań kierownika budowy, kierownika nadzoru inwestorskiego, projektanta.

Kontakt

Zespół Szkół Budowlanych
im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie

Plac Dominikański 1
43-400 Cieszyn

FORMULARZ KONTAKTOWY

tel.: 33 858-07-56
kom.: 783 966 782 lub 783 966 780
Skrytka ePUAP: /ZSBCieszyn/SkrytkaESP
Link do ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Rachunek bankowy Rady Rodziców przy Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie:
PKO BP Oddział w Cieszynie 71 1020 1390 0000 6902 0019 0116

Funkcję Inspektora Danych Osobowych pełni Pan Marek Wantulok, z którym kontakt możliwy jest drogą mailową (IODO@escobb.com.pl) lub telefoniczną (+48 33 815 00 21).