Technik aranżacji wnętrz

Kod zawodu: 311224 Czas trwania nauki: 5 LAT

Nowy kierunek w naszej ofercie edukacyjnej!

Po ukończeniu szkoły będziesz potrafił(a):

 • budować nastrój poprzez właściwą grę światłem i kolorem,
 • wykonywać rysunki techniczne z wykorzystaniem technik cyfrowych,
 • sporządzać szczegółowy kosztorys realizacji projektu,
 • wykonywać pomiary oraz rysunki inwentaryzacyjne,
 • planować i aranżować wnętrza do istniejących warunków technicznych budynku, z uwzględnieniem warunków konstrukcyjnych, instalacyjnych oraz dostępu do światła dziennego,
 • sporządzać szkice i rysunki elementów wyposażenia wnętrz z odzwierciedleniem proporcji i konstrukcji,
 • wykonywać dekoracje ceramiczne, tekstylne, artystyczne zgodnie z przeznaczeniem i stylem wnętrza,
 • sporządzać kalkulację kosztów robót wykończeniowych i aranżacyjnych
 • przygotowywać graficznie layout planszy projektowej dla aranżacji wnętrza w programach komputerowych.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ZAWÓD TECHNIK ARANŻACJI WNĘTRZ?

 • Zdobędziesz konkretny, przyszłościowy zawód, dzięki któremu będziesz mógł znaleźć atrakcyjną pracę.
 • Nabędziesz wiele praktycznych umiejętności, które przydadzą Ci się w przyszłej pracy zawodowej.
 • Budownictwo to gałąź gospodarki, która obecnie przeżywa ogromny rozwój. Powstaje duża ilość budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, które wymagać będą odpowiedniej aranżacji oraz wykończenia.

JAK UZYSKAĆ TYTUŁ TECHNIK ARANŻACJI WNĘTRZ?

Aby uzyskać tytuł technika aranżacji wnętrz należy ukończyć 5-letnie technikum. W trakcie nauki zdać egzaminy zawodowe, które są organizowane w siedzibie szkoły. Po spełnieniu tych warunków otrzymuje się dyplom Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzający uzyskanie tytułu technika aranżacji wnętrz.

W trakcie 5-letniego cyklu edukacyjnego BĘDZIESZ PRZYSTĘPOWAŁ(A) DO EGZAMINÓW ZAWODOWYCH:

BUD.35. Wykonywanie aranżacji wnętrz

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik aranżacji wnętrz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie tej kwalifikacji:

 1. planowania aranżacji wnętrz,
 2. wykonywania wizualizacji aranżacji wnętrza oraz sporządzania kosztorysów,
 3. aranżowania dekoracji wnętrz oraz planowania i doboru urządzeń i sterowania oświetleniem i osłonami okiennymi.

BUD.34. Planowanie i wykonywanie poszczególnych etapów wykończenia wnętrz

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik aranżacji wnętrz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie tej kwalifikacji:

 1. organizowania i planowania prac wykończeniowych oraz prac instalacyjnych w budynku,
 2. wykonywania wybranych prac wykończeniowych z zakresu montowania suchej zabudowy i prac murarskich,
 3. wykonywania wybranych prac wykończeniowych z zakresu prac tynkarskich, posadzkarskich, okładzinowych, malarskich i tapeciarskich.
Ogólnokształcące
Ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym
ZAWODOWE TEORETYCZNE
ZAWODOWE PRAKTYCZNE
PRAKTYKA ZAWODOWA
 • język polski,
 • język angielski,
 • język niemiecki,
 • historia,
 • historia i teraźniejszość,
 • biznes i zarządzanie,
 • plastyka,
 • geografia,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • wychowanie fizyczne,
 • edukacja dla bezpieczeństwa,
 • zajęcia z wychowawcą,
 • doradztwo zawodowe

Do wyboru dwa przedmioty rozszerzone:

 • język angielski,
 • geografia,
 • matematyka,
 • fizyka,
 • historia sztuki
 • język obcy zawodowy,
 • działalność gospodarcza,
 • budownictwo ogólne,
 • technologia budownictwa,
 • projektowanie,
 • planowanie aranżacji wnętrz
 • pracownia budowlana,
 • pracownia kosztorysowania,
 • wykonywanie wizualizacji aranżacji wnętrz,
 • aranżowanie dekoracji wnętrz,
 • praktyka zawodowa

W trakcie nauki w klasie III i IV odbędziesz 4-tygodniowe praktyki w firmach zewnętrznych zgodnie z Twoimi preferencjami zawodowymi. Mogą to być firmy budowlane wykonawcze, biura projektowe i aranżacji wnętrz. Praktyki pozwolą Ci na zdobycie praktycznego doświadczenia, które będzie Ci potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

W NASZEJ SZKOLE NAUCZYSZ SIĘ M.IN.:

 • na zajęciach z projektowania pracy w programie AutoCad;
 • na zajęciach z planowania aranżacji wnętrz pracy w programie Sketch Up, Blender;
 • na zajęciach z kosztorysowania pracy w programie Norma Pro;
 • na zajęciach z pracowni budowlanej montażu suchej zabudowy, robót malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich i okładzinowych

PRZEDMIOTY ZAWODOWE PRAKTYCZNE ODBYWAJĄ SIĘ W:

PRACOWNI PROJEKTOWANIA

Pracownia znajduje się w siedzibie szkoły w Cieszynie. Odbywają się w niej zajęcia z pracowni projektowania, kosztorysowania.

PRACOWNI BUDOWLANA

Pracownia jest zlokalizowana w CKZ w Bażanowicach przy ul. Cieszyńskiej 11.

PO UKOŃCZENIU SZKOŁY ZNAJDZIESZ PRACĘ W:

 • biurach projektowych,
 • firmach budowlanych,
 • biurach kosztorysowych.

Możesz również założyć własną działalność gospodarczą i po zdobyciu doświadczenia świadczyć usługi związane z budownictwem czy architekturą.

KONTYNUACJA NAUKI PO TECHNIKUM

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego możesz kontynuować naukę na studiach np. Wydziale Architektury Wnętrz.

Kontakt

Zespół Szkół Budowlanych
im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie

Plac Dominikański 1
43-400 Cieszyn

FORMULARZ KONTAKTOWY

tel.: 33 858-07-56
kom.: 783 966 782 lub 783 966 780
Skrytka ePUAP: /ZSBCieszyn/SkrytkaESP
Link do ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Rachunek bankowy Rady Rodziców przy Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie:
PKO BP Oddział w Cieszynie 71 1020 1390 0000 6902 0019 0116

Funkcję Inspektora Danych Osobowych pełni Pan Marek Wantulok, z którym kontakt możliwy jest drogą mailową (IODO@escobb.com.pl) lub telefoniczną (+48 33 815 00 21).