STOLARZ

Kod zawodu: 752205 Czas trwania nauki: 3 LATA
DEFICYTOWY ZAWÓD

Stolarz jest zawodem, który w zależności od posiadanych umiejętności daje wiele możliwości. Głównym celem pracy stolarza jest wykonywanie i konserwacja przedmiotów drewnianych lub drewnopodobnych takich jak: elementy stolarki budowlanej, ramy, meble, meble artystyczne, skrzynie, trumny, instrumenty muzyczne, a także wyroby dekoracyjnej, użytkowej oraz technicznej galanterii drzewnej.

PO UKOŃCZENIU SZKOŁY ZNAJDZIESZ PRACĘ W

 • firmach produkujących meble z drewna i wyrobów drewnopochodnych,
 • firmach stolarskich produkujących stolarkę budowlaną,
 • tartakach,
 • na placach budowy,
 • pracowniach konserwacji zabytków.
 • Jeśli dodatkowo jesteś uzdolniony plastycznie, będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się konserwacją i odnawianiem zabytkowych , oryginalnych mebli drewnianych.
 • Możesz również założyć własną działalność gospodarczą i po zdobyciu doświadczenia, świadczyć usługi w zakresie prac stolarskich poprzez wykonywanie elementów budowlanych t. j. schody, okna, drzwi czy elementy wyposażenia budynków m.in. meble, zabudowy.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ZAWÓD STOLARZ?

 • Zdobędziesz konkretny, deficytowy zawód, dzięki któremu będziesz mógł/mogła znaleźć pracę.
 • Nabędziesz wiele praktycznych umiejętności, które przydadzą Ci się w przyszłej pracy zawodowej.
 • Zdobędziesz kwalifikacje rzemieślnicze cenione i honorowane na krajowym i unijnym rynku pracy.
 • W trakcie 3-letniej nauki zawodu otrzymasz wynagrodzenie od pracodawcy.

JAK UZYSKAĆ TYTUŁ STOLARZ?

I SPOSÓB - w przypadku realizacji praktycznej nauki zawodu u pracodawcy, który nie jest zrzeszony w Cechu Rzemiosł.

Aby uzyskać tytuł stolarz należy ukończyć 3-letnią szkołę branżową I-stopnia. W trakcie nauki należy zdać egzamin potwierdzający kwalifikację zawodową, który jest organizowany przez szkołę. Po spełnieniu tych warunków otrzymuje się dyplom Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzający uzyskanie tytułu stolarz.

II SPOSÓB w przypadku realizacji praktycznej nauki zawodu u pracodawcy, który jest zrzeszony w Cechu Rzemiosł.

Aby uzyskać tytuł stolarza należy ukończyć 3-letnią szkołę branżową I-stopnia. Następnie zdać egzamin czeladniczy, który jest organizowany przez przez Cech Rzemiosł. Po spełnieniu tych warunków otrzymuje się dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu czeladnika w zawodzie stolarz.

W trakcie 3-letniego cyklu edukacyjnego BĘDZIESZ PRZYSTĘPOWAŁ DO EGZAMINU z kwalifikacji:

DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie stolarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie tej kwalifikacji:

 1. wykonywania wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych;
 2. wykonywania prac związanych z obsługą, konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;
 3. wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Ogólnokształcące
ZAWODOWE TEORETYCZNE
ZAWODOWE PRAKTYCZNE
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
Lista pracodawców z którymi współpracujemy
 • język polski,
 • język angielski,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • geografia,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • wychowanie fizyczne,
 • edukacja dla bezpieczeństwa,
 • zajęcia z wychowawcą
 • język obcy zawodowy,
 • działalność gospodarcza,
 • rysunek zawodowy,
 • technologia zawodowa,
 • zajęcia praktyczne.

Zajęcia praktyczne odbywają się 2 dni w tygodniu w klasie I i II oraz 3 dni w tygodniu w klasie III.

Szkoła oferuje pomoc w znalezieniu pracodawcy w celu odbycia praktycznej nauki zawodu.

JAK PODNIEŚĆ KWALIFIKACJE ZAWODOWE?

Po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie stolarz oraz po potwierdzeniu kwalifikacji DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych możesz uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik technologii drewna po potwierdzeniu kwalifikacji DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego. Aby uzyskać wykształcenie średnie branżowe możesz kontynuować naukę w Branżowej Szkole II-stopnia.

Kontakt

Zespół Szkół Budowlanych
im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie

Plac Dominikański 1
43-400 Cieszyn

FORMULARZ KONTAKTOWY

tel.: 33 858-07-56
kom.: 783 966 782 lub 783 966 780
Skrytka ePUAP: /ZSBCieszyn/SkrytkaESP
Link do ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Rachunek bankowy Rady Rodziców przy Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie:
PKO BP Oddział w Cieszynie 71 1020 1390 0000 6902 0019 0116

Funkcję Inspektora Danych Osobowych pełni Pan Marek Wantulok, z którym kontakt możliwy jest drogą mailową (IODO@escobb.com.pl) lub telefoniczną (+48 33 815 00 21).