MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Kod zawodu: 712618 Czas trwania nauki: 3 LAT
DEFICYTOWY ZAWÓD!

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest zawodem wszechstronnym, dającym kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych. Jest to stosunkowo nowy zawód, który powstał w wyniku połączenia trzech dotychczasowych zawodów – malarza-tapeciarza, posadzkarza i technologa robót wykończeniowych w budownictwie. Absolwent tego zawodu jest przygotowany do podjęcia kompleksowych czynności związanych z remontem i budową.

Po ukończeniu szkoły znajdziesz pracę w:

 • firmach remontowo – budowlanych
 • zakładach wykonujących roboty wykończeniowe
 • zakładach świadczących usługi rozbiórkowe
 • firmach usług malarsko-tapeciarskich

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ZAWÓD MONTER ZABUDOWY ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE?

 • Zdobędziesz konkretny, deficytowy zawód, dzięki któremu będziesz mógł/mogła znaleźć pracę.
 • Nabędziesz wiele praktycznych umiejętności, które przydadzą Ci się w przyszłej pracy zawodowej.
 • Zdobędziesz kwalifikacje rzemieślnicze cenione i honorowane na krajowym i unijnym rynku pracy
 • W trakcie 3-letniej nauki zawodu otrzymasz wynagrodzenie od pracodawcy.

JAK UZYSKAĆ TYTUŁ MONTER ZABUDOWY ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE?

I SPOSÓB - w przypadku realizacji praktycznej nauki zawodu u pracodawcy, który nie jest zrzeszony w Cechu Rzemiosł.

Aby uzyskać tytuł montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie należy ukończyć 3-letnią szkołę branżową I-stopnia. W trakcie nauki należy zdać egzamin potwierdzający kwalifikację zawodową, który jest organizowany przez szkołę. Po spełnieniu tych warunków otrzymuje się dyplom Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzający uzyskanie tytułu montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

II SPOSÓB w przypadku realizacji praktycznej nauki zawodu u pracodawcy, który jest zrzeszony w Cechu Rzemiosł.

Aby uzyskać tytuł montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie należy ukończyć 3-letnią szkołę branżową I-stopnia. Następnie zdać egzamin czeladniczy, który jest organizowany przez przez Cech Rzemiosł. Po spełnieniu tych warunków otrzymuje się dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu czeladnika w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

CECH RZEMEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W CIESZYNIE

W trakcie 3-letniego cyklu edukacyjnego będziesz przystępował do egzaminu z kwalifikacji:

BUD. 11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie tej kwalifikacji:

 1. montowania systemów suchej zabudowy,
 2. wykonywania robót malarskich,
 3. wykonywania robót tapeciarskich,
 4. wykonywania robót posadzkarskich,
 5. wykonywania robót okładzinowych.
Ogólnokształcące
Zawodowe teoretyczne
ZAWODOWE PRAKTYCZNE
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
Lista pracodawców z którymi współpracujemy
 • język polski,
 • język angielski,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • geografia,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • wychowanie fizyczne,
 • edukacja dla bezpieczeństwa,
 • zajęcia z wychowawcą
 • język obcy zawodowy,
 • działalność gospodarcza,
 • budownictwo ogólne,
 • rysunek zawodowy
 • technologia zawodowa
 • zajęcia praktyczne
 • Zajęcia praktyczne odbywają się 2 dni w tygodniu w klasie I i II oraz 3 dni w tygodniu w klasie III.
 • Szkoła oferuje pomoc w znalezieniu pracodawcy w celu odbycia praktycznej nauki zawodu.

JAK PODNIEŚĆ KWALIFIKACJE ZAWODOWE?

Po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i potwierdzeniu kwalifikacji w zakresie kwalifikacji BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych możesz uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie, po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego. Aby uzyskać wykształcenie średnie branżowe możesz kontynuować naukę w Branżowej Szkole II-stopnia.

Kontakt

Zespół Szkół Budowlanych
im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie

Plac Dominikański 1
43-400 Cieszyn

FORMULARZ KONTAKTOWY

tel.: 33 858-07-56
kom.: 783 966 782 lub 783 966 780
Skrytka ePUAP: /ZSBCieszyn/SkrytkaESP
Link do ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Rachunek bankowy Rady Rodziców przy Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie:
PKO BP Oddział w Cieszynie 71 1020 1390 0000 6902 0019 0116

Funkcję Inspektora Danych Osobowych pełni Pan Marek Wantulok, z którym kontakt możliwy jest drogą mailową (IODO@escobb.com.pl) lub telefoniczną (+48 33 815 00 21).