Sobota, 19 czerwca 2021
Pracownie komputerowe

Szkoła dysponuje 2 pracowniami komputerowymi:

1. Pracownia pozyskana z funduszy EFS w roku 2005 na 14 stanowisk uczniowskich + centrum multimedialne.
2. Pracownia pozyskana z funduszy EFS w roku 2007 NA 14 stanowisk uczniowskich + centrum multimedialne + zestaw mobilny.

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn