Sobota, 19 czerwca 2021

Opieka stomatologiczna

       Przypominam, iż zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12.04.2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami Powiat Cieszyński, w celu zapewnienia uczniom opieki stomatologicznej, zawarł Porozumienie z podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych:

            Jolanta Tessar

 

           Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

           „STOMATOLOGIA”

 

            ul. Moniuszki 4

 

            43-400 Cieszyn

 

           tel. 33 85-213-04.

           

    Opieka obejmuje: świadczenia ogólnostomatologiczne - dla uczniów do kończenia 18. roku życia oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne - dla uczniów do ukończenia 19. roku życia.

 

Harmonogram udzielania świadczeń w zakresie objętym porozumieniem przedstawia się następująco:

1.      poniedziałek: 8.00 – 14.00,

2.      wtorek: 10.00 – 16.00,

3.      środa: 12.00 – 18.00,

4.      czwartek: 12.00 – 18.00,

5.      piątek: 8.00 – 14.00.

 

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn