Sobota, 19 czerwca 2021

Europejski Dzień Języków w ZSB

      W dniu 26 września 2018 w Zespole Szkół Budowlanych odbył się XI Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego oraz I Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego w ramach Europejskiego Dnia Języków.

   W konkursie wzięli udział uczniowie klas trzecich gimnazjalnych oraz 8 klas Szkół Podstawowych Powiatu Cieszyńskiego - Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie, Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie, Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie, SP i Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, Szkoły Podstawowej w Kaczycach, Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle, Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich, Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie.

     W tym roku konkurs ponownie objęty był honorowym patronatem Jej Magnificencji Rektor prof. nadzw. dr Zdzisławy Dacko-Pikiewicz Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz honorowym patronatem Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Cieszynie, który reprezentowała dziekan Regina Bogaczyk. Najpierw Chór Kameralny ZSB wykonał „Odę do radości”, czyli hymn Unii Europejskiej. Następnie wszystkich zebranych przywitała wice-dyrektor ZSB Dorota Skark-Pieprzka.

   Potem uczniowie rozwiązali test, który sprawdził ich wiedzę związaną z gramatyką, słownictwem i podstawowymi wiadomościami z zakresu kultury i historii Wielkiej Brytanii oraz Niemiec.

    Pierwsze miejsce w XI Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego zajął Łukasz Wesołowski z SPiGTE w Cieszynie, II miejsce zajął Mateusz Szajter z SP w Kończycach Wielkich, III miejsce zajął Dominik Lazarek z SP nr5 z Oddz. Integr. w Cieszynie. Wyróżnienie otrzymały Marcelina Nowak oraz Angelika Kozina ze SP w Kaczycach.   

   Pierwsze miejsce w I Powiatowym Konkursie Językaa Niemieckiego w ramach Europejskiego Dnia Języków zajęła Natalia Urbańczyk z SPiGTE w Cieszynie, II miejsce zajął Piotr Urbanek ze SP w Kaczycach, III miejsce zajął Mateusz Kowalski z SPiGTE w Cieszynie, IV miejsce zajęła Julia Hanzel ze SP w Kaczycach. W konkursach wzięło udział 36 uczniów – 26 rozwiązało test z języka angielskiego; 10 z języka niemieckiego.

   Po zakończonym teście, odbyły się warsztaty na temat znaków chińskich, które poprowadził Jan Chmielowski, student III roku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Podczas rozwiązywania testu uczestnicy konkursów mieli okazję obejrzeć pokaz zdjęć związanych z poprzednimi edycjami konkursu; zapoznali się z ofertą edukacyjną oraz programami Erasmus+, w których uczniowie ZSB regularnie biorą udział.

Fundatorami nagród XI Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego w ramach Europejskiego Dnia Języków byli Energetyka Cieszyńska, Polska Akademia Nauk - Instytut Podstawowych Problemów Techniki Dział Wydawnictw, Wydawnictwo ze słownikiem www.zeslownikiem.pl.,

     Wydawnictwo Poltext, Wydawnictwo Preston Publishing, Wydawnictwo Pearson, Wydawnictwo Lingea, Wydawnictwo Oxford, Wydawnictwo Media Lazar, Firma Komputerowa Linetmedia, Cieszyn.

     Organizatorami konkursu były Joanna Lazar – Chmielowska, nauczycielka języka angielskiego ZSB w Cieszynie oraz Dorota Gomola, nauczycielka języka niemieckiego ZSB.

 

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn