Sobota, 19 czerwca 2021

Z A P R O S Z E N I E

Cieszyn, 05.09.2017

Z A P R O S Z E N I E

 

Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie zaprasza do wzięcia udziału

 W X Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego,

który odbędzie się 26.09.2017 o godz. 9.40

 w ramach Europejskiego Dnia Języków

 

Zapraszamy uczniów klas  III  Gimnazjów Powiatu Cieszyńskiego

 

W Konkursie może wziąć udział 2 uczniów z każdej szkoły

 

Uczestnicy rozwiążą, w ciągu 60 minut, test pisemny sprawdzający znajomość struktur gramatycznych (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Future Simple, tryby warunkowe), słownictwa, rozumienie tekstu czytanego oraz elementów wiedzy ogólnej o Wielkiej Brytanii.

 

Zgłoszenia należy przysyłać tylko pocztą elektroniczną na adres:

zsbcieszyn@poczta.onet.pl  do  19.09.2017

 

Prośby ze strony organizatora konkursu:

- uczestnicy konkursu proszeni są o przybycie do ZSB do godz. 9.30 (konkurs odbędzie się w sali gimnastycznej na parterze),

- opiekunowie proszeni są o udział w pracach komisji konkursowej,

- uczestników konkursu obowiązuje strój oficjalny.

 

 

 

 

Organizator konkursu

Joanna Lazar - Chmielowska

 

Formularz zgłoszeniowy

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn