Sobota, 19 czerwca 2021

SZANOWNI UCZNIOWIE !

SZANOWNI UCZNIOWIE !


W związku ze zbliżającymi się wakacjami przekazujemy Wam najważniejsze adresy stron internetowych oraz numery telefonów związanych z bezpiecznym wypoczynkiem:


https://wypoczynek.men.gov.pl
https://polakzagranica.msz.gov.pl/
http://www.dopalaczeinfo.pl/
http://www.narkomania.org.pl/


Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania

działający pod numerem 801 199 990
 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka€“

800 12 12 12.


Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

€“ 601 100 100


górskie numery ratunkowe:

985 lub 601 100 300.

 

Dodatkowo na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki

www.msit.gov.pl

można znaleźć informator o zasadach bezpieczeństwa

nad wodą „Bezpieczna woda”

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn