Sobota, 19 czerwca 2021

Projekt „A może staż?”

W dniu 28.04.2017 Narodowa Agencja Programu Erasmus + ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach projektu Mobilność uczniów i kadry programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe.

        Wniosek złożony przez Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie został zatwierdzony do realizacji. Projekt „A może staż?” jest skierowany do 48 uczniów zarówno Technikum, jak i Zasadniczej Szkoły Zawodowej klas II i III, kształcących się w zawodzie technik budownictwa, geodeta i renowator elementów architektury oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Działania w projekcie obejmują staże zawodowe w Bradze w Portugalii oraz w Maladze i Walencji w Hiszpanii  w 2018 i 2019 roku.

         Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników. Uczniowie zdobędą nowe umiejętności zawodowe i językowe, które będą potwierdzone certyfikatami Europass CV, Mobilność i Paszport Językowy.

         Dzięki certyfikatom uczniowie zwiększą swą konkurencyjność na lokalnym i europejskim rynku pracy. Nabyte umiejętności uczestnicy projektu będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej oraz będą aktywni na rynku pracy. Zdobyte doświadczenia zwiększą ich świadomość konsolidacji nauki i praktyki.

         Przyznana kwota dofinansowania wynosi 86 118 euro.

       Autorkami projektu są panie Dorota Skark-Pieprzka  oraz Teresa Machej.

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn