Sobota, 19 czerwca 2021

Podręczniki na rok szkolny 2016/17

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

ROK SZKOLNY 2016/2017

TECHNIKUM  nr 4

Klasy pierwsze

Przedmioty ogólnokształcące

L.p.

Zajęcia edukacyjne

Podręcznik:

tytuł -autor/  wydawnictwo

1.       

Język polski

Ponad słowami – E. Kostrzewa, M.Chmiel / Nowa Era

2.       

Język angielski

Matura Prime Time. Pre-intermediate podręcznik Virginia Evans, Jenny Dooley / Express Publishing

3.       

Język niemiecki

Meine Weltour 1-S. Mróz - Dwornikowska,         

U. Górecka / Nowa Era

4.       

Wiedza o kulturze

Spotkanie z kulturą – Bokiniec, Forysiewicz, Michałowski, Mazurek, Sacha, Świętochowska/ Nowa Era

5.       

Historia

Poznać przeszłość. Wiek XX – Roszak, Kłaczkow/ Nowa Era

6.       

Wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy – A. Janicki/ Nowa Era

7.       

Podstawy przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość na czasie – K. Garbacik,        

M. Żmiejko / PWN

8.       

Geografia

Ciekawi świata. Geografia. Zakres podstawowy – Zbigniew Zaniewicz / Operon

9.       

Biologia

Odkrywamy na nowo. Biologia. Zakres podstawowy – B. Jakubik, R. Szymańska / Operon

10.   

Chemia

Po prostu. Chemia. podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. –

 H. Gulińska, K. Kuśmienych / WSiP

11.   

Fizyka

Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Poziom podstawowy – 

M. Fiałkowska/ ZamKor

12.   

Matematyka

Matematyka 1. Podręcznik – Zakres rozszerzony

 M. Karpiński, M. Dobrowolska, M. Braun,

 J. Lech / GWO

 

13.   

Informatyka

Informatyka nie tylko dla uczniów.

 Podręcznik. Zakres podstawowy – Edward Krawczyński, Z. Talaga, M. Wilk / PWN

14.   

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla  bezpieczeństwa – J. Słoma/ Nowa Era

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 

Zawód: technik budownictwa

1.       

Budownictwo ogólne

Podstawy budownictwa – M. Popek, B.Wapińska/ WSiP

2.       

Konstrukcje budowlane

Statyka budowli– G. Janik / WSiP

3.       

Podstawy projektowania

Dokumentacja budowlana. Cz. 1 -  J. Mazur,

A. Tofiluk / WSiP

Zawód: technik renowacji elementów architektury

1.       

Dokumentacja, rysunek

i pomiary w pracach renowatorskich

Dokumentacja budowlana. Cz. 1. Rysunek budowlany -  J. Mazur, A. Tofiluk / WSiP

2.       

Technologia robót sztukatorskich

 i kamieniarskich

Materiały budowlane – E. Szymański / WSiP

Sztukatorstwo – Z. Wolski/ WSiP

Zawód: technik geodeta

1.       

Geodezja ogólna

-

2.       

Prawo w geodezji

-

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 

Zawód: technik budownictwa

1.       

Pracownia projektowania

Dokumentacja budowlana. Cz. 1 -  J. Mazur,       

A. Tofiluk / WSiP

2.       

Pracownia budowlana

-

Zawód: technik renowacji elementów architektury

1.       

Sztukatorstwo i kamieniarstwo

Renowacja elementów architektury – A. Sieniawska-Kuras, P. Potocki / KaBe

2.       

Projektowanie plastyczne

-

Zawód: technik geodeta

1.       

Terenowe ćwiczenia geodezyjne

-

2.       

Rysunek geodezyjny

-

 

 

Klasy drugie

Przedmioty ogólnokształcące

L.p.

Zajęcia edukacyjne

Podręcznik:

tytuł -autor/  wydawnictwo

1.       

Język polski

Ponad słowami. Klasa 2. Cz. 1– A. Równy,        

M. Chmiel / Nowa Era

2.       

Język angielski

I semestr Matura Prime Time. Pre-Intermediate -Virginia Evans, Jenny Dooley / Express Publishing

II semestrMatura Repetytorium poziom podstawowy - Virginia Evans, Jenny Dooley / Express Publishing

3.       

Język niemiecki

Meine Weltour 1-S. Mróz - Dwornikowska,         

U. Górecka / Nowa Era

4.       

Podstawy przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość na czasie – K. Garbacik,        

 M. Żmiejko / PWN

5.       

Matematyka

Prosto do matury. Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

M. Antek, K. Belka, P. Grabowski / Nowa Era

6.       

Historia sztuki - rozszerzenie

Sztuka i czas. Tom I – B. Osińska/ WSiP

7.       

Matematyka - rozszerzenie

Prosto do matury– M. Antek, K. Belka,               

P. Grabowski / Nowa Era

8.       

Fizyka - rozszerzenie

Z fizyką w przyszłość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Poziom rozszerzony.– B.Sagnowska, M. Fiałkowska, J. Salach / Zakmor

9.       

Język angielski - rozszerzenie

Repetytorium. Poziom rozszerzony - Evans Virginia  Dooley Jenny/ Express Publishing

10.   

Geografia - rozszerzenie

Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony + maturalne karty pracy 1 –R. Malarz, M. Więckiewski / Nowa Era

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 

Zawód: technik budownictwa

1.       

Budownictwo ogólne

Podstawy budownictwa – M. Popek, B.Wapińska/ WSiP

2.       

Konstrukcje budowlane

Wytrzymałość materiałów– G. Janik / WSiP

3.       

Podstawy projektowania

Projektowanie architektoniczne -  J. Mazur,       

 A. Tofiluk / WSiP

Dokumentacja budowlana 3 -  K. Tauszyński / WSiP

4.       

Technologia budownictwa

Technologia budowlana -  praca zbiorowa / Rea

Organizacja i technologia robót stanu surowego -

T. Maj / WSiP

Zawód: technik renowacji elementów architektury

1.       

Dokumentacja, rysunek

 i pomiary w pracach renowatorskich

Dokumentacja budowlana 2. Zarys historii architektury -  W. Bogusz / WSiP

 

2.       

Technologia robót sztukatorskich i kamieniarskich

Renowacja elementów architektury – A. Sieniewska – Kuras, P. Potocki/ KaBe

3.       

Technologia robót renowatorskich warstw licowych elementów architektury

Sztukatorstwo  – Z. Wolski/ WSiP

Zawód: technik geodeta

1.       

Geodezja ogólna

-

2.       

Geodezja inżynieryjna

-

3.       

Kataster i gospodarka nieruchomościami

-

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 

Zawód: technik budownictwa

1.       

Pracownia projektowania

Dokumentacja budowlana. Cz. 1 -  J. Mazur,        A. Tofiluk / WSiP

 Dokumentacja budowlana 3 -  K. Tauszyński / WSiP

2.       

Pracownia budowlana

Technologia murarstwa i tynkarstwa –  Roboty murarskie  W. Martinek, W. Ibador/  WSiP

Wykonywanie murowych konstrukcji budowlanych – M. Popek  / WSIP

Zawód: technik renowacji elementów architektury

1.       

Sztukatorstwo i kamieniarstwo

Renowacja elementów architektury –                    A. Sieniawska-Kuras, P. Potocki / KaBe

2.       

Projektowanie plastyczne

-

Zawód: technik geodeta

1.       

Terenowe ćwiczenia geodezyjne

-

2.       

Prace obliczeniowe i kartograficzne

-

3.       

Geomatyka

-

 

 

 

Klasy trzecie

Przedmioty ogólnokształcące

L.p.

Zajęcia edukacyjne

Podręcznik:

tytuł -autor/  wydawnictwo

1.       

Język polski

Ponad słowami. Klasa 2. Cz. 2– A. Równy, M.Chmiel / Nowa Era

2.       

Język angielski

Matura Repetytorium poziom podstawowy - Virginia Evans, Jenny Dooley / Express Publishing

3.       

Język niemiecki

Infos 2B -  N .Drabich, T. Gajownik, B. Sekulski / Pearson

4.       

Matematyka

Prosto do matury. Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

M. Antek, K. Belka, P. Grabowski / Nowa Era

5.       

Historia sztuki - rozszerzenie

Sztuka i czas– B. Osińska/ WSiP

6.       

Matematyka - rozszerzenie

Prosto do matury– M. Antek, K. Belka,              

 P. Grabowski / Nowa Era

7.       

Fizyka - rozszerzenie

Z fizyką w przyszłość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Poziom rozszerzony.–        

B. Sagnowska, M. Fiałkowska, J. Salach / Zakmor

8.       

Język angielski - rozszerzenie

Repetytorium. Poziom rozszerzony – Evans Virginia, Dooley Jenny/ Express Publishing

9.       

Geografia - rozszerzenie

Oblicza geografii 2Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony + maturalne karty pracy 2R. Malarz, M. Więckiewski / Nowa Era

10.   

Historia i społeczeństwo – przedmiot uzupełniający

Europa i świat – M. Markowicz, O. Pytlińska,         

 A. Wyroda/ WSiP

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 

Zawód: technik budownictwa

1.       

Język angielski zawodowy

Bulidings, Construction 1, – Virginia Evans,Jenny Dooley, Jason Revels / Express Publishing

2.       

Budownictwo ogólne

Podstawy budownictwa – M. Popek, B. Wapińska/ WSiP

Budownictwo ogólne – M. Popek, B.Wapińska/ WSiP

3.       

Konstrukcje budowlane

Konstrukcje z betonu– S. Pyrak / WSiP

4.       

Technologia budowlana

 Organizacja i technologia robót wykończeniowych -  T. Maj / WSiP

Technologia budownictwa. Część 2 -  praca zbiorowa / Rea

5.       

Kosztorysowanie

i dokumentacja przetargowa

Sporządzanie kosztorysów– T. Maj / WSIP

Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie

T. Maj / WSIP

6.       

Organizacja robót budowlanych

Organizacja i przygotowanie budowy -  T. Maj / WSiP

Organizacja i technologia robót stanu surowego-

T. Maj / WSiP

Organizacja i technologia robót wykończeniowych -  T. Maj / WSiP

Organizacja obiektów budowlanych -  T. Maj / WSiP

Organizacja robót rozbiórkowych -  T. Maj / WSiP

Zawód: technik renowacji elementów architektury

1.       

Dokumentacja, rysunek

i pomiary w pracach renowatorskich

Dokumentacja budowlana 3 -  K. Tauszyński / WSiP

2.       

Technologia robót sztukatorskich i kamieniarskich

Renowacja elementów architektury –                  

 A. Sieniewska – Kuras, P. Potocki/ KaBe

3.       

Technologia robót renowatorskich warstw licowych elementów architektury

Sztukatorstwo  – Z. Wolski/ WSiP

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 

Zawód: technik budownictwa

1.       

Pracownia budowlana

Technologia murarstwa i tynkarstwa – Roboty murarskie - W. Martinek, W. Ibador/  WSiP

Roboty tynkarskieW. Martinek, W. Ibador/  WSiP

2.       

Pracownia projektowania

Dokumentacja budowlana 3 -  K. Tauszyński / WSiP

3.       

Pracownia kosztorysowania

Sporządzanie kosztorysów– T. Maj / WSIP

Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie

T. Maj / WSIP

Zawód: technik renowacji elementów architektury

1.       

Sztukatorstwo i kamieniarstwo

Renowacja elementów architektury –                  

A. Sieniawska-Kuras, P. Potocki / KaBe

2.       

Projektowanie plastyczne

-

3.       

Renowacja warstw licowych elementów architektury

-

 

Klasy czwarte

Przedmioty ogólnokształcące

L.p.

Zajęcia edukacyjne

Podręcznik:

tytuł -autor/  wydawnictwo

1.       

Język polski

Ponad słowami. Klasa 3. Cz. 2– A. Równy,       

 M. Chmiel / Nowa Era

2.       

Język angielski

Matura Repetytorium poziom podstawowy - Virginia Evans, Jenny Dooley / Express Publishing

3.       

Język niemiecki

Welttour 3 i 4-S. Mróz-Dwornikowska,              

U. Górecka / Nowa Era

4.       

Matematyka

Prosto do matury. Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

M. Antek, K. Belka, P. Grabowski / Nowa Era

5.       

Historia sztuki - rozszerzenie

Sztuka i czas– B. Osińska/ WSiP

6.       

Matematyka - rozszerzenie

Prosto do matury– M. Antek, K. Belka,               

P. Grabowski / Nowa Era

7.       

Fizyka - rozszerzenie

Z fizyką w przyszłość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Poziom rozszerzony.–        

B. Sagnowska, M. Fiałkowska, J. Salach / Zakmor

8.       

Język angielski - rozszerzenie

Repetytorium. Poziom rozszerzony– Virginia Evans , Jenny Dooley  / Express Publishing

9.       

Geografia - rozszerzenie

Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony + maturalne karty pracy 2 –R. Malarz,

M. Więckiewski / Nowa Era

10.   

Historia i społeczeństwo – przedmiot uzupełniający

Europa i świat – M. Markowicz, O. Pytlińska,         

A. Wyroda/ WSiP

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Zawód: technik budownictwa

1.       

Język angielski zawodowy

Buildings, Construction 1, – Virginia Evans,Jenny Dooley, Jason Revels / Express Publishing

2.       

Działalność gospodarcza

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej – J. Musiałkiewicz / Ekonomik

3.       

Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa

Sporządzanie kosztorysów– T. Maj / WSIP

Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie

T. Maj / WSIP

4.       

Organizacja robót budowlanych

Organizacja i przygotowanie budowy -  T. Maj / WSiP

Organizacja i technologia robót stanu surowego-

T. Maj / WSiP

Organizacja i technologia robót wykończeniowych -  T. Maj / WSiP

Organizacja obiektów budowlanych -  T. Maj / WSiP

Organizacja robót rozbiórkowych -  T. Maj / WSiP

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Zawód: technik budownictwa

1.       

Pracownia projektowania

Dokumentacja budowlana 3 -  K. Tauszyński / WSiP

2.       

Pracownia kosztorysowania

Sporządzanie kosztorysów– T. Maj / WSIP

Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie

T. Maj / WSIP

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn