Piątek, 14 maja 2021

KOMUNIKAT

 

Informujemy, że nauka zdalna została przedłużona do 18 kwietnia br.


      Ograniczeniem objęto również praktyczną naukę zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.
Oznacza to, że w terminie do 18.04.2021 zajęcia praktyczne w technikum, w tym również zajęcia realizowane dotychczas w CKZ w Bażanowicach przeprowadzane będą wyłącznie w formie zajęć zdalnych.
   Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

   Jednocześnie informujemy, że ci uczniowie, którzy nie mają możliwości uczestniczyć w zajęciach zdalnych bezpośrednio z domu, mogą w dalszym ciągu brać udział w zajęciach zdalnych z terenu szkoły.

      Przypominamy, aby ten fakt zgłosić zawsze u wychowawcy z co najmniej 24 - godzinnym wyprzedzeniem.

Szczegóły - na stronie:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkoly-i-placowki-nadal-pracuja-zdalnie--przedluzenie-obowiazujacych-obostrzen-do-18-kwietnia

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn