Piątek, 14 maja 2021

KOMUNIKAT

Informujemy, że nauka zdalna została przedłużona do 11 kwietnia br.


    Ograniczeniem objęto również praktyczną naukę zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.
Oznacza to, że w terminie 29.03 - 11.04.2021 zajęcia praktyczne w technikum, w tym również zajęcia realizowane dotychczas w CKZ w Bażanowicach przeprowadzane będą wyłącznie w formie zajęć zdalnych.
Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

   Jednocześnie informujemy, że ci uczniowie, którzy nie mają możliwości uczestniczyć w zajęciach zdalnych bezpośrednio z domu, mogą w dalszym ciągu brać udział w zajęciach zdalnych z terenu szkoły. Przypominamy, by ten fakt zgłosić zawsze u wychowawcy z co najmniej 24 - godzinnym wyprzedzeniem.

Szczegóły - na stronie:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn