Sobota, 19 czerwca 2021

FASCYNACJA BUDOWNICTWEM W NOWEJ ODSŁONIE

Działania  |  Harmonogram  |  Pliki do pobrania  |  Realizacja


W procesie tradycyjnej edukacji przekazujemy uczniom gruntowną wiedzę zawodową i nowości technologiczne, które na bieżąco pojawiają się w sektorze budownictwa. Dbamy o wysoki poziom kształcenia, dowodem czego jest wysoka zdawalność zewnętrznych egzaminów zawodowych i sukcesy na konkursach ogólnopolskich. Jednak warunkiem zainteresowania młodzieży jest ciągłe podnoszenie atrakcyjności oferty szkolnej przez wprowadzanie nowych pomysłów i kontakt z zawodem. Ważne jest, żeby uczeń czuł się aktywnym uczestnikiem procesu dydaktycznego, co daje mu pewność oraz gwarantuje dalszy świadomy rozwój. Pragniemy uruchomić w młodzieży potencjał i wskazać metody umiejętnego korzystania z niego by stał się ich siłą napędową na przyszłość. W nasz cel ogólny wpisują się cele szczegółowe:

  1. zdobycie dodatkowych kwalifikacji z zakresu montażu suchej zabudowy, nowoczesnych technik malarskich, tynkowania ręcznego i maszynowego, wylewek samopoziomujących, wewnętrznych wypraw dekoracyjnych;

  2. pogłębienie umiejętności posługiwania się programami komputerowymi stosowanymi w projektowaniu budowlanym;

  3. zwiększenie szans uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym szczeblu edukacji;

  4. kształtowanie postaw przedsiębiorczych przez symulację tworzenia i prowadzenia firmy budowlanej, szkolenia w zakresie negocjacji handlowych i profesjonalnej obsługi klienta;

  5. podwyższenie poziomu zdawalności egzaminów zawodowych;

  6. osiąganie lepszych wyników w konkursie Sprawny w zawodzie, Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Olimpiadzie Technicznej, Turnieju Złota Kielnia itp.;

  7. pomoc w świadomym wyborze przyszłej drogi zawodowej przez doradztwo zawodowe;

  8. opieka psychologiczna dla uczniów z problemami społecznymi.
us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn