Sobota, 26 września 2020

FASCYNACJA BUDOWNICTWEM W NOWEJ ODSŁONIE

Działania  |  Harmonogram  |  Pliki do pobrania  |  Realizacja

Działania realizowane w projekcie:

 1. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe z:

  • matematyki dla grupy 6-osobowej (technikum) w wymiarze 2h/tydzień, dla grupy 2 osobowej (szkoła zasadnicza) w liczbie 1h/tydzień (2cykle),

  • kształtowania postaw przedsiębiorczych dla 80 uczniów (4 grupy) przez symulację powstawania firmy - 4h, zajęcia symulujące prowadzenie firmy - 4h (2 cykle)

  • rysunku odręcznego dla 3 uczniów wykazujących zdolności rysunkowe i chcących kontynuować naukę na studiach architektonicznych, realizowane w wymiarze 4h/tydzień przez cały okres trwania projektu (2 cykle); zajęcia przygotowujące do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Olimpiady Technicznej itp. dla 5 uczniów technikum, w liczbie 2h/tydzień przez 10 tygodni (2 cykle); zajęcia przygotowujące do konkursu Sprawny w Zawodzie, Turnieju Budowlanego Złota Kielnia itp. w wymiarze 2h/tydzień przez 10 tygodni dla 2 stolarzy, murarzy, monterów i malarzy,

  • z uwzględnieniem ICT z projektowania budowlanego dla grupy 15 - osobowej w wymiarze 2h/tydzień (2 cykle).

 2. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z teoretycznych przedmiotów zawodowych w celu podniesienia wyników egzaminów zawodowych w wymiarze 1h/tydzień dla 10 uczniów technikum, po 2 stolarzy, malarzy, monterów i murarzy (2 cykle).

 3. Opieka psychologiczna dla 30 uczniów z największymi problemami jako wsparcie i przeciwdziałanie patologiom społecznym w ilości 2h/tydzień przez cały okres trwania projektu.

 4. Szkolenia stacjonarne i wyjazdowe rozwijające kompetencje kluczowe naukowo - techniczne.

 5. Szkolenie wyjazdowe 2 dniowe (20 uczniów) prowadzone przez firmę Knauf w Kleszczowie o wyrobach stosowanych w suchej zabudowie oraz technologii ich montażu.

 6. Cykliczne szkolenia stacjonarne z montażu suchej zabudowy z zastosowaniem technik multimedialnych dla 4 grup po 8 osób w wymiarze 8 h dla każdej grupy, 2 cykle.

 7. Szkolenie 2 dniowe stacjonarne (20 osób) z nowych technik malarskich przeprowadzone przez firmę Fox z Wrocławia.

 8. Cykliczne szkolenia z nowoczesnych technik malarskich z zastosowaniem sprzętu multimedialnego dla 4 grup po 8 osób w wymiarze 6 h dla każdej grupy, 2 cykle.

 9. Stacjonarne 6 h szkolenie (40 osób) prowadzone przez Akademię Technik Malarskich (Wrocław) w zakresie negocjacji handlowych i profesjonalnych technik obsługi klienta.

 10. Wyjazdowe szkolenie 2 dniowe (25 uczniów) prowadzone przez firmę Cekol w Gdańsku.

 11. Szkolenia stacjonarne (4 grupy 8 osobowe w wymiarze 8 h dla każdej) z uwzględnieniem technik multimedialnych na temat przygotowania podłoża, tynkowania ręcznego i mechanicznego, gipsowego i cementowego, szpachlowania, gładzi gipsowych, cienkowarstwowych tynków elewacyjnych, wewnętrznych wypraw dekoracyjnych i wylewek samopoziomujących.

 12. Doradztwo edukacyjno - zawodowe w formie warsztatów z doradcą zawodowym dla 80 uczniów kończących szkołę - 4 grupy 20 osobowe po 5 h, 2 cykle.

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn