Sobota, 17 kwietnia 2021

POWRÓT UCZNIÓW KLAS TRZECICH BRANŻOWYCH NA PRAKTYKI

Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2020 r.
uczniowie klas trzecich szkół branżowych mogą już wrócić na praktyki.
 
Zajęcia praktyczne będzie można realizować po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego.
 
Umożliwienie powrotu uczniom klas III branżowych szkół I stopnia do realizacji zajęć praktycznych pozwoli m.in. na lepsze przygotowanie tych uczniów do końcowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego.
 
Szczegóły na stronie:
 
us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn