Sobota, 17 kwietnia 2021

UWAGA NOWE TERMINY REKRUTACJI!

Terminy składania dokumentów przez kandydatów do Technikum nr 4 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 4

Od 15 czerwca do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

Od 26 czerwca do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

12 sierpnia 2020r. godz. 8.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 12 sierpnia do 18 sierpnia 2020r. godz.15.00

Kandydaci zakwalifikowani do szkoły muszą przystąpić do badania lekarskiego na podstawie którego lekarz wydaje zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Data i miejsce przeprowadzania badania będzie podana w późniejszym terminie na stronie szkoły.

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (w przypadku nie złożenia w pierwszym terminie)oraz zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

19 sierpnia 2020r. do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Regulamin rekrutacji na BIP.

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn