Sobota, 17 kwietnia 2021

KOMUNIKATY DLA TEGOROCZNYCH ABSOLWENTÓW

Szanowni Absolwenci,

1) Informujemy, że biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty termin odbioru świadectw ukończenia szkoły oraz dyplomów techników został ustalony na dzień 29 maja 2020 roku. W przypadku, gdyby w ww. terminie trwała nadal przerwa w nauczaniu stacjonarnym, termin ten ulegnie przesunięciu.
   Jednocześnie informujemy, że na uzasadniony wniosek abiturienta skan świadectw, o których mowa powyżej może zostać przesłany przez szkołę drogą elektroniczną. W szczególnie uzasadnionych przypadkach abiturient może wnioskować o osobisty odbiór świadectwa we wcześniejszym terminie po uprzednim skontaktowaniu się ze szkołą (drogą mailową). Każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie.

2) Informujemy, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiły nowe terminy egzaminu maturalnego. Nowy harmonogram dostępny jest na stronach 4 - 6 pod adresem:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3.pdf

Egzamin w tym roku będzie miał formę wyłącznie pisemną.

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn