Sobota, 17 kwietnia 2021

Nauczanie zdalne

MEN wydało nowe rozporządzenie dotyczące prowadzenia kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, te przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

W tej trudnej i wyjątkowej sytuacji pragniemy przekazać Państwu kilka informacji dotyczących organizacji zajęć w okresie zdalnego nauczania. Prosimy zapoznać się z poniższymi komunikatami:

1. Od dnia 25 marca do 10 kwietnia 2020r. kontynuujemy realizację podstawy programowej poprzez zdalne nauczanie.
2. Nauczyciele będą prowadzić lekcje „on – line” lub przesyłać uczniom materiały dydaktyczne. Będziemy się starać (na tyle, na ile to możliwe), by uczniowie byli równomiernie obciążeni nauką i zadaniami w poszczególne dni tygodnia.
3. Zajęcia z nauczycielami odbywać się mogą w następujących formach:
• tzw. nauczanie synchroniczne - polegające na tym, że nauczyciele przeprowadzają lekcję on – line „na żywo” w czasie rzeczywistym o uzgodnionej wcześniej z klasą porze,
• nauczanie niesynchroniczne – polegające na tym, że nauczyciel przekazuje uczniom materiały i opracowania, a uczeń w dogodnym terminie uzgodnionym z nauczycielem przerabia daną partię materiału, wykonuje samodzielnie lub w grupie (on – line z rówieśnikami) zadania, projekty, itp. ,
• konsultacje – po przeprowadzeniu zajęć opisanych powyżej, uczniowie mają możliwość przeprowadzenia konsultacji z nauczycielem (formę i termin należy uzgodnić indywidualnie z nauczycielem)
4. Powyższe zajęcia będą przeprowadzane z wykorzystaniem m. in. takich narzędzi jak:
• dziennik elektroniczny;
• poczta e-mail;
• strony internetowe z zasobami edukacyjnymi;
• komunikatory, chat – roomy, itp.
5. W razie ewentualnych problemów z realizacją kolejnych tematów (np. zbyt duży zakres materiału do przerobienia) prosimy , by uczniowie zgłaszali swoje uwagi bezpośrednio nauczycielowi lub wychowawcy.
6. Wychowawcy oraz pedagog szkolny pozostają do Państwa dyspozycji oraz do dyspozycji uczniów. W razie potrzeby, prosimy się z nimi kontaktować (najlepiej poprzez e-dziennik). Zachęcamy Państwa do systematycznego śledzenia wiadomości na dzienniku elektronicznym.
7. Zmieniają się również nieco formy i sposoby oceniania. Uczniowie mogą być oceniani za wykonanie zleconego zadania, a także za zwykłą systematyczność i podejście do obowiązków, w dalszym ciągu w formie mini - kartkówek (np. test on-line). Regularność oceniania zostanie zmniejszona.
8. Oceny bieżące tak jak dotychczas będą systematycznie wpisywane w dzienniku elektronicznym. Wobec czego zachęcamy do bieżącego śledzenia postępów uczniów w nauce, motywowania ich i wspierania w procesie dydaktycznym.

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn