Wtorek, 31 marca 2020

Ogólne Warunki Ubezpieczenia młodzieży

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw

nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży

 

 

Zgłoszenie szkody

Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw

nieszczęśliwych wypadków

 

WARIANTY  PEŁNA OCHRONA  SZKOŁA  /rozszerzony/

rozszerzenie zakresu o wyczynowe uprawianie sportu

– bez dodatkowej składki 

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn