Czwartek, 22 kwietnia 2021

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza na:

Spotkanie informacyjne pt.:  Wsparcie dla EDUKACJI – założenia konkursu 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru i innych istotnych wymagań konkursowych.

Zapraszamy przedstawicieli szkół oraz organów prowadzących szkoły, funkcjonujących na terenach wiejskich, które planują realizować projekty edukacyjne współfinansowane ze środków funduszy unijnych w zakresie edukacji.

Organizator:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej

Termin i miejsce spotkania:
Termin spotkania: 12 czerwca 2019 r.
Rejestracja w godzinach: 9.30-10.00
Godz. spotkania: 10.00 – 13.00
Miejsce: Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 (sala konferencyjna II piętro)

Tematyka spotkania:

Tematyka spotkania skupia się na ogłoszonych obecnie konkursie z poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Omówione zostaną:

·        założenia dokumentacji konkursowej – ze szczególnym uwzględnieniem możliwych działań, kryteriów wyboru i wskaźników projektu;

·        budżet projektu – wybrane zagadnienia – koszty kwalifikowane ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych kwalifikowalności wydatków.

 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie  formularza rekrutacyjnego i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Udział w spotkaniu  jest BEZPŁATNY

 

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do ponownego kontaktu.

 

Pozdrawiam serdecznie

 

Romana Skalna

 

Specjalista ds. funduszy europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej

 

ul. Cieszyńska 367 (parter), 43-382 Bielsko-Biała

tel. 33 49-60-201; 33 47-50-135

lpibielsko@bcp.org.pl 

www.bcp.org.pl

 

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Cieszyńska 367 (parter), 43-382 Bielsko-Biała

www.bcp.org.pl

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest czynny w dni robocze: 
w poniedziałki w godz. 8:00-18:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00

 

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

 

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji
Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania
jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego
pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

 

Zachęcamy do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci - poprzez wysłanie e-maila na adres: monitoringpunktow@miir.gov.pl

Zasady przetwarzania przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Państwa danych osobowych znajdują się  w zakładce Kontakt LPI

 

  

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn