Sobota, 17 kwietnia 2021

Nasi uczniowie na musicalu pt Wesołych Świąt

 

14 grudnia 2018 r. klasy IA, IB, IIA, IIIA, IIIB uczestniczyły w widowisku muzycznym,

które było instrumentem profilaktyki uzależnienia od alkoholu z napiętnowaniem przemocy

w rodzinie i agresji współtowarzyszącej piciu oraz dotyka problemu narkomanii.

 

     Przez ukazanie życia z alkoholem i tragicznych skutków takiego wyboru spektakl tworzy indywidualną strategię profilaktyczną, opartą o emocje i wiedzę o konsekwencjach picia.

     Ukazuje dramat rodziny i jednostki żyjącej z problemem alkoholowym, traktowanym jako choroba i zalążek patologii ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Z drugiej strony spektakl pokazuje atrakcyjność wyboru życia trzeźwego.

    Przygotowanie całego przedsięwzięcia teatralno- profilaktycznego ma uzmysłowić czym jest nałóg,  jakie mechanizmy nim rządzą oraz gdzie należy szukać pomocy w przypadku uzależnień.

     Projekt ten to PaT (profilaktyka a Teatr) realizowany dzięki staraniom założycielki Zespołu PeDeBe Pani Izabeli Tymich-Janasik w siedzibie (Cieszyn ul Bobrecka 27) prowadzonego przez Fundację Ster.

  Spektakl buduje liczna grupa wielopokoleniowa tj. ponad 60-osobowa grupa uczniów szkół podstawowych, średnich oraz studentów i dorosłych. Działania mają charakter cyklu trzy miesięcznego zakończonego realizacją musicalu.

    Adresatem zadania publicznego jest również rzesza cieszyńskiej młodzieży, która po drugiej stronie sceny w teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie w grudniu 2018 r. obejrzała musical, jako cieszyńską kampanię przeciwko alkoholizmowi i narkomanii.

Do miłego zobaczenia na następnych spektaklach …smiley

 …a jeśli macie ochotę współuczestniczyć w takich zajęciach

to zapraszamy do siedziby Zespołu PeDeBe smiley

 

https://www.facebook.com/153644918171949/videos/817841655240888/UzpfSTEwMDAwNjQ4NTg2NDY5ODpWSzozNzEyNDQwMjcwMTU0NDE/?multi_permalinks=371244027015441¬if_id=1544977672748995¬if_t=group_activity

https://wiadomosci.ox.pl/alkohol-narkotyki-i-wesolych-swiat,55185?fbclid=IwAR0S5H30kgbnYVnj1nM9eWYxLt76gccnCgGbwtMzqWXfvffrdfWr9dBgzIk

https://www.vifi.pl/2018/12/15/musical-ptt-wesolych-swiat/?fbclid=IwAR1uaWQ-SIkJyeof5hv5dbilbQjg4rahSdWvvvCQohSlLgQQ_FLPCzAoX5A

https://wiadomosci.ox.pl/musical-wesolych-swiat-w-wykonaniu-zespolu-pedebe,55164?fbclid=IwAR3XQ8worAHJPU1SsbWo7p0JBZjTTehsIi6RjTCw0YgkvBWvEjgX3HHUCzE

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn