Niedziela, 12 lipca 2020

Miko??ajkowe przedstawienie wolontariuszy 2018

    W dniu 7 grudnia 2018 r. wolontariusze naszej szko??y wzi?li udzia?? w Miko??ajkach organizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „By? razem”, dla swoich podopiecznychW tym roku dzieci obejrza??y przedstawienia pt. Kopciuszek” oraz „Kubu?? Puchatek”. Przedstawienia wraz z m??odzie??? przygotowa??a pani Olimpia Paw??owska (z pomoc? ksi?dza Jakuba Kuli??skiego oraz Katarzyny Krwawnik). W rol? bohaterów znanych bajek wcielili si?: Przemys??aw Gaszczyk, Konrad Cie??lar, Piotr Szafarczyk, Agata Jamry, Izabela Pietrzyk, Natalia Rych??y, Paulina Trzaskalska, Nikola Bojda oraz Karolina Kawulok.

     Gra aktorska by??a naprawd? znakomita!

    Autorem wspania??ej scenografii by?? pan Krzysztof Wilde, któremu serdecznie dzi?kujemy!

    Oprócz przedstawienia, dzieci otrzyma??y pi?kne prezenty od Miko??aja. Zosta??y one przygotowane m. in. dzi?ki hojno??ci uczniów naszej szko??y. Kilka dni wcze??niej w ZSB zorganizowali??my zbiórk? w??a??nie na ten cel. Dzi?kujemy wszystkim za wsparcie!

    Jak co roku g??ównym darczy??c?, dzi?ki któremu mogli??my sprawi? rado??? podopiecznym Stowarzyszenia, by??a firma DIEHL Metering Sp. z o.o. z siedzib? w Ba??anowicach.

 Dzi?kujemy wszystkim za zaanga??owanie i po??wi?cony czas.

Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu:

K. Krwawnik, J. Kuli??ski, O. Paw??owska,

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn