Wtorek, 31 marca 2020

Dzień Budowlańca

Serdecznie zapraszamy uczniów klas III gimnazjum i VIII klas szkół powiatu cieszyńskiego na kolejną edycję konkursu wiedzy budowlanej organizowanego w ramach „Dnia Budowlańca”.
Konkurs odbędzie się 24 października o godz. 10.00
w Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach ul. Cieszyńska 11.
Szczegóły w regulaminie konkursu.

 

 

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY BUDOWLANEJ

ORGANIZOWANEGO W RAMACH „DNIA BUDOWLAŃCA”

 

 

I.

ORGANIZATORZY

 

Stowarzyszenie „Młodzi Konstruktywni” oraz Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie.

 

II.

UCZESTNICY KONKURSU

 

Uczniowie III klas szkół gimnazjalnych oraz VIII klas szkół podstawowych.

 

III.

CEL KONKURSU

 

-promocja szkoły i zawodów budowlanych wśród uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych

 

IV.

ORGANIZACJA KONKURSU

 

Konkurs będzie przeprowadzony

w ramach „Dnia Budowlańca” który odbędzie się 24 października o godz. 10.00

w Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach ul. Cieszyńska 11.

Uczniowie każdej szkoły startują w 4-os. grupach.

Konkurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Prace konkursowe uczniów ocenia komisja w 3 os. składzie.

Wygrywa grupa uczestników z największą liczbą punktów.

 

 

V.

NAGRODY

 

I nagroda -wartość 800zł

II nagroda-wartość 400 zł

III nagroda -wartość 200zł

 

VI.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podpisana zgoda rodziców -załącznik nr 1

 Zgłoszenia szkół-załącznik nr 2 należy przesłać na adres mailowy wicezsbcieszyn@poczta.onet.pl do dnia 16.10.2018r.

W konkursie może wziąć udział max. 10 grup. O udziale decyduje kolejnośc zgłoszeń.

Z uwagi na możliwość pobrudzenia się w trakcie wykonywania poszczególnych zadań praktycznych zaleca się aby uczestnik przystąpił do konkursu w odpowiednim ubraniu.

 

VII.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie, Pl. Dominikański 1, tel. 33 858-07-56.

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie możliwy jest pod numerem tel. +48 33 815 00 21 oraz adresem mailowym: iodo@escobb.com.pl

  1. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu uczestnictwa uczniów w konkursie wiedzy budowlanej w ramach „Dnia Budowlańca” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).

  1. Dane osobowe uczestników po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.

  2. Na każdym etapie uczestnikom przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Uczestnik ma również prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

  3. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych dotyczącej przetwarzania danych osobowych dziecka.

  4. Podanie przez Państwa danych osobowych uczestnika konkursu jest warunkiem jego udziału. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.

 

VII.

 

Informacje ogólne.

Konkurs wiedzy budowlanej w ramach „Dnia Budowlańca” jest finansowany ze środków powiatu cieszyńskiego oraz Stowarzyszenia „Młodzi Konstruktywni”.


us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn