Wtorek, 31 marca 2020

KONKURS PLASTYCZNY

Regulamin konkursu plastycznego „Chronimy Europę”:

- Przedmiotem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej nawiązującej do tematu projektu „Chranime si Evropu”/ „We protect Europe”, przedstawiającej parki narodowe w Europie, parki narodowe w krajach uczestniczących w projekcie (PL, CZ,SL), formy ochrony przyrody w Europie, działania na rzecz ochrony przyrody w Europie, gatunki chronione w Europie, itp.

- Prace mają mieć format A3 lub A2, być wykonane indywidualnie lub w parach, dowolną techniką (z wyłączeniem form przestrzennych), opisane z tyłu imieniem nazwiskiem, klasą, nazwą szkoły

- uczniowie najlepszych prac zostaną zakwalifikowani do udziału w 5-dniowej wycieczce do Pec pod Snezkou w czeskich Karkonoszach

- prace zostaną przedstawione na wernisażu w partnerskiej szkole w Havierzowie

- prace należy przekazać do 24.09.2018 do sekretariatu szkoły

- Komisja konkursowa w składzie: Aleksandra Ługowska, Olimpia Pawłowska, Mirosława Szweda, Krzysztof Wilde rozstrzygnie konkurs do 28.09.2018

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn