Sobota, 11 lipca 2020

Podr?czniki na rok szkolny 2018/19

Wykaz podr?czników dla klas I Technikum i Bran??owej Szko??y I stopnia

TECHNIKUM  nr 4

Klasy pierwsze

Przedmioty ogólnokszta??c?ce

L.p.

Zaj?cia edukacyjne

Podr?cznik: tytu?? -autor/  wydawnictwo

Uwagi

 

J?zyk polski

Ponad s??owami – E. Kostrzewa, M.Chmiel / Nowa Era

obowi?zkowy

 

J?zyk angielski

Matura Prime Time. Pre-intermediate podr?cznik Virginia Evans, Jenny Dooley / Express Publishing

obowi?zkowy

 

J?zyk niemiecki

Meine Weltour 1- S. Mróz - Dwornikowska,

/ Nowa Era    

obowi?zkowy

 

Wiedza o kulturze

Spotkanie z kultur? – Bokiniec, Forysiewicz, Micha??owski, Mazurek, Sacha, ??wi?tochowska/ Nowa Era

obowi?zkowy

 

Historia

Pozna? przesz??o???. Wiek XX – Roszak, K??aczkow/ Nowa Era

obowi?zkowy

 

Wiedza o spo??ecze??stwie

W centrum uwagi. Podr?cznik do wiedzy o spo??ecze??stwie dla szkó?? ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy – A. Janicki/ Nowa Era

obowi?zkowy

 

Podstawy przedsi?biorczo??ci

Przedsi?biorczo??? na czasie – K. Garbacik, M. ??miejko / PWN       

nieobowi?zkowy

 

Geografia

Ciekawi ??wiata. Geografia. Zakres podstawowy – Zbigniew Zaniewicz / Operon

obowi?zkowy

 

Biologia

Odkrywamy na nowo. Biologia. Zakres podstawowy – B. Jakubik, R. Szyma??ska / Operon

obowi?zkowy

 

Chemia

Po prostu. Chemia. podr?cznik dla szkó?? ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. –H. Guli??ska, K. Ku??mienych / WSiP

obowi?zkowy

 

Fizyka

??wiat fizyki. Podr?cznik dla uczniów szkó?? ponadgimnazjalnych. Poziom podstawowy – M. Fia??kowska/ ZamKor

obowi?zkowy

 

Matematyka

Matematyka 1. Podr?cznik – Zakres rozszerzony/podstawowy

 M. Karpi??ski, M. Dobrowolska, M. Braun,

J. Lech / GWO

obowi?zkowy

 

Matematyka - rozszerzenie

Matematyka 1. Podr?cznik – Zakres rozszerzony

 M. Karpi??ski, M. Dobrowolska, M. Braun,

J. Lech / GWO

obowi?zkowy

 

Informatyka

Informatyka nie tylko dla uczniów.

Podr?cznik. Zakres podstawowy – Edward Krawczy??ski, Z. Talaga, M. Wilk / PWN

nieobowi?zkowy

 

Edukacja dla bezpiecze??stwa

??yj? i dzia??am bezpiecznie. Edukacja dla  bezpiecze??stwa – J. S??oma/ Nowa Era

nieobowi?zkowy

 

Przedmioty w kszta??ceniu zawodowym teoretycznym-nieobowi?zkowe

 

Zawód: technik budownictwa

 

Budownictwo ogólne

Podstawy budownictwa – M. Popek, B.Wapi??ska/ WSiP

 

Konstrukcje budowlane

Konstrukcje budowlane- Miros??awa Popek, Zbigniew Romik/ WSiP

 

Projektowanie

Dokumentacja budowlana. Cz. 1 -  J. Mazur,

A. Tofiluk / WSiP, Rysunek techniczny budowlany-T. Maj / WSIP

 

Technologia budownictwa

Wykonywanie murowych konstrukcji budowlanych – M. Popek  / WSIP

Zawód: technik renowacji elementów architektury

 

Dokumentacja, rysunek

i pomiary w pracach renowatorskich

Dokumentacja budowlana. Cz. 1. Rysunek budowlany -  J. Mazur, A. Tofiluk / WSiP

 

Technologia robót sztukatorskich

 i kamieniarskich

Materia??y budowlane – E. Szyma??ski / WSiP

Sztukatorstwo – Z. Wolski/ WSiP

Zawód: technik geodeta

 

Geodezja ogólna

-

 

Prawo w geodezji

-

 

Przedmioty w kszta??ceniu zawodowym praktycznym-nieobowi?zkowe

 

Zawód: technik budownictwa

 

Pracownia projektowania

Dokumentacja budowlana. Cz. 1 -  J. Mazur,       

A. Tofiluk / WSiP,  Rysunek techniczny budowlany -T. Maj / WSIP

 

Pracownia budowlana

-

Zawód: technik renowacji elementów architektury

 

Sztukatorstwo i kamieniarstwo

Renowacja elementów architektury – A. Sieniawska-Kuras, P. Potocki / KaBe

 

Projektowanie plastyczne

-

Zawód: technik geodeta

 

Terenowe ?wiczenia geodezyjne

-

 

Rysunek geodezyjny

-

         

BRAN??OWA SZKO?A I STOPNIA

Klasy pierwsze

Przedmioty ogólnokszta??c?ce

 

L.p.

Zaj?cia edukacyjne

Podr?cznik:

tytu?? - autor/wydawnictwo

Uwagi

 

J?zyk polski

 

Zrozumie? ??wiat 1 -  E. Nowosielska,

U. Szyd??owska/ Nowa Era

obowi?zkowy

 

J?zyk angielski

 

New matura. Success elementary –J. Comyus Car, P. Maron / LONGMAN- ?wiczenia

obowi?zkowy

 

Historia

 

Pozna? przesz??o???. Wiek XX – S. Roszak,  J. K??aczkow / Nowa Era

obowi?zkowy

 

Geografia

 

Ciekawi ??wiata. Geografia. Zakres podstawowy – Zbigniew Zaniewicz  / Operon

nieobowi?zkowy

 

 

Chemia

 

Po prostu. Podr?cznik dla szkó?? ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy –

 H. Guli??ska, K. Ku??nierzyk/ WSiP

obowi?zkowy

 

Fizyka

??wiat fizyki. Podr?cznik dla uczniów szkó?? ponadgimnazjalnych. Poziom podstawowy –M. Fia??kowska / ZamKor

obowi?zkowy

 

Matematyka

Matematyka 1.Podr?cznik dla zasadniczych szkó?? zawodowych  – W. Babi??ski, K. Wej /Nowa Era

obowi?zkowy

 

Informatyka

Informatyka nie tylko dla uczniów. podr?cznik. Zakres podstawowy – E. Krawczy??ski, Z. Talaga, M.Wilk /PWN

nieobowi?zkowy

 

Edukacja dla bezpiecze??stwa

??yj? i dzia??am bezpiecznie. Edukacja dla bezpiecze??stwa – J. S??oma / Nowa Era

nieobowi?zkowy

 

 

 

Przedmioty w kszta??ceniu zawodowym teoretycznym-nieobowi?zkowe

Zawód: monter sieci, instalacji i urz?dze?? sanitarnych

L.p.

Zaj?cia edukacyjne

Podr?cznik:

tytu?? - autor/wydawnictwo

 

Podstawy budownictwa

Zarys budownictwa ogólnego-  K. Podawca / WSiP

 

Technologia zawodowa

Instalacje sanitarne cz.1– Stefan Cie??lowski/ WSiP

Zawód: monter zabudowy i robót wyko??czeniowych w budownictwie

L.p.

Zaj?cia edukacyjne

Podr?cznik:

tytu?? - autor/wydawnictwo

 

Budownictwo ogólne

Budownictwo ogólne – M. Popek, B. Wapi??ski / WSiP

Zarys budownictwa ogólnego- K. Podawca /WSiP  

 

Technologia systemów suchej zabudowy

Monta?? ??cian dzia??owych, sufitów podwieszanych

oraz obudowy konstrukcji dachowych – A. Kusina,

M. Machnik / WSiP

Monta?? ok??adzin ??ciennych i p??yt pod??ogowych – A. Kusina,M. Machnik / WSiP

Zawód: stolarz

 L.p.

Zaj?cia edukacyjne

Podr?cznik:

tytu?? - autor/wydawnictwo

 

Rysunek techniczny

i konstrukcje

Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna- L. Gie??dowski / WSiP

 

Technologia

z materia??oznawstwem

Technologia. Stolarstwo cz.1 - J. Pra??mo / WSiP

Zawód: murarz-tynkarz

 L.p.

Zaj?cia edukacyjne

Podr?cznik:

tytu?? - autor/wydawnictwo

 

Budownictwo z technologi?

Budownictwo ogólne – M. Popek, B. Wapi??ski / WSiP

 

Technologia murarstwa

i tynkarstwa

Wykonywanie murowych konstrukcji budowlanych – M. Popek  / WSIP


Notice: Undefined variable: gallery in /home/budocn/public_html/aktualnosc.php on line 37
us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn