Sobota, 17 kwietnia 2021

Spotkanie uczniów klas trzecich technikum i zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie.

         W dniu 7 czerwca br. w ZSB odbyło się spotkanie szkoleniowe z Inspektorem Okręgowej Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach. Tematyką tego szkolenia były zagadnienia związane z: pierwszą pracą, rodzajami umów o pracę i ich zakresem, obowiązki pracodawcy i pracownika wynikające z różnego rodzaju umów oraz zagadnienia dotyczące ubezpieczeń-stwa i higieny pracy, zagrożeń w pracy i odpowiedzialności prawnej.

         Poruszane tematy były bardzo ważne z uwagi to, że nasza młodzież w niedalekiej przyszłości zasili rynek pracy oraz ze względu na istotne zmiany przepisów prawna jakie nastąpiły w ostatnim okresie.

 

                                                                           Piotr Chraniuk

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn