Sobota, 17 kwietnia 2021

Młodzież poszerza swoją wiedzę i umiejętności

Młodzież klas IA i IB Technikum nr 4 w dniach 12-13 marca 2018 roku

miała ciekawe i ważne życiowo zajęcia w szkole.

      Najpierw w poniedziałek wysłuchała wykładu pt.: „Prawo karne – najczęstsze popełniane przestępstwa i wykroczenia młodzieży oraz przewidziane w prawie sankcje” przeprowadzonym  przez wykładowcę Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

 

  

 

     Natomiast we wtorek wzięła udział w szkoleniu (5-godzinnym) z pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach programu „4 minuty, które decydują o życiu” zorganizowanym przez Biuro Promocji  Zdrowia  Starostwa  Powiatowego w Cieszynie.

 

 

 

Rozalia Białousz

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn