Niedziela, 12 lipca 2020

PRZE??YJMY TO JESZCZE RAZ - STUDNI??WKA 2018

Studniówka zdarza si? tylko raz w ??yciu.

To niezapomniane chwile i wzruszaj?ce momenty, pozostaj?ce na d??ugo w pami?ci.

  Jest ona wyznacznikiem up??ywaj?cego czasu do najwa??niejszego w ??yciu egzaminu dojrza??o??ci.

    Dnia 5. stycznia 2018 roku w Hotelu Go???biewskim w Wisle odby?? si? bal studniówkowy naszych klas czwartych. Bal tradycyjnie rozpocz??? si? polonezem, a pó??niej zacz???a si? wspólna zabawa uczniów z osobami towarzysz?cymi oraz ca??ym gronem pedagogicznym. Ta??ce trwa??y do bladego ??witu.


Zapraszamy do fotogalerii !


Opraw? fotograficzn? tegorocznej studniówki zapewnia??a firma DOBIFOTO a ?odygowic.
Wszystkie zdj?cia "studniówkowe" - do obejrzenia pod adresem:
https://www.dropbox.com/…/5ud92k…/AACPlXvGpi8ehxGNKYt2ngxUa…

 

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn