Niedziela, 12 lipca 2020

Fina?? og??lnopolskiego turnieju budowlanego ??Z??ota Kielnia?

W dniach 31.01 - 2.02.2018 na terenie Mi?dzynarodowych Targów Pozna??skich trwa??

XLVII Ogólnopolski Turniej Budowlany "Z??ota Kielnia".

 

     Jak ju?? informowali??my do ??cis??ego fina??u zakwalifikowa?? si? ucze?? naszej szko??y - Wojciech W?glorz (klasa 3b zsz). Po zaci?tej rywalizacji zarówno z wiedzy teoretycznej, jak i umiej?tno??ci praktycznych Wojtek uplasowa?? si? na wysokim, szóstym miejscu. Ucznia przygotowywa??a do konkursu Pani mgr in??. Ewa Kozak.

Wojtkowi oraz Pani profesor serdecznie gratulujemy !

 

    Przypomnijmy, ??e „Z??ota kielnia” to jedyny konkurs, który od blisko 50 lat daje uczniom szkó?? zasadniczych mo??liwo??? odniesienia sukcesu edukacyjnego. Jego formu??a jest zbli??ona do zewn?trznych egzaminów zawodowych, co pozwala uczniom sprawdzi? swoje przygotowanie do podj?cia pracy w zawodzie.

 

 

 

 

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn