Piątek, 26 luty 2021

Rok z lekturą

    W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Szkoła zorganizowała następujące wydarzenia promujące czytelnictwo z udziałem uczniów:

Ferie z książką, Wakacje z książką – akcje te zachęcały do wypożyczania materiałów z biblioteki szkolnej na okres wolny od nauki i poświeceniu czasu wolnego na czytanie książek i czasopism,

Spacer z książką- uczestnicy spaceru wypożyczali książki w biblioteki szkolne, a następnie udali się na spacer po Cieszynie. Podczas spaceru w miejscach gdzie były ławki uczniowie siadali i czytali. Akcja miała zainteresować uczestników książką jak i formą spędzania czasu z książka na świeżym powietrzu,

- spotkanie autorskie z panią Władysławą Magierą Znane i nieznane kobiety Śląska Cieszyńskiego. Uczniowie mieli okazję poznać niezwykłe historie kobiet przedstawione na tle dziejów powiatu cieszyńskiego. Celem wykładu była promocja dorobku tych kobiet, ich działań i sukcesów, często pomijanych w oficjalnej historiografii. Spotkanie to nie tylko podniosło wiedzę o dziedzictwie kulturowym naszego regionu, ale również miało na celu rozbudzenie zainteresowania przeszłością naszej małej ojczyzny i będą inspiracją do poszukiwania we własnych rodzinach ciekawych historii i tworzenia rodzinnych genealogii i archiwów. Spotkaniu towarzyszyła promocja książek autorstwa Władysławy Magiery oraz informacja, że te książki można wypożyczyć w bibliotece szkolnej.

Przyłapano na czytaniu wszyscy uczniowie, którzy w dniu przeprowadzanej akcji mieli przy sobie książkę (która nie była podręcznikiem), zostali nagrodzeni pamiątkowymi pieczątkami, słodyczami i zakładkami do książek.

- wystawa związana z rokiem Josepha Conrada. Wystawa prezentowała książki Conrada (dostępne w bibliotece szkolnej) oraz jego życiorys, dorobek pisarski oraz słynne cytaty,

- Drugie życie książki, w wyniku, której biblioteka otrzymała kilkadziesiąt książek a darczyńcy otrzymali pamiątkowe podziękowania,

- wystawy nowości książkowych wydawniczych oraz czasopism zakupionych przez szkołę. Zamieszczano na stronie internetowej szkoły i Facebooku wykazy zakupionych nowości książkowych i czasopism. Również podczas lekcji bibliotecznych promowano bibliotekę i czytelnictwo.

Szkoła rozszerzyła ofertę czasopism o dwie nowe prenumeraty czasopism: Zdrowie, English Matters.

Szkoła podjęła współpracę z innymi instytucjami kultury w środowisku lokalnym. Kontynuowała współpracę z Biblioteką Miejską w Cieszynie oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką - Filia w Cieszynie. Biblioteka szkolna promowała działalność Biblioteki Miejskiej min. poprzez zorganizowanie wycieczki uczniów do biblioteki publicznej, podczas której uczniowie zwiedzili bibliotekę i zapoznali się z jej działalnością i zbiorami. Szkoła promowała ofertę Muzeum Śląska Cieszyńskiego a uczniowie z niej korzystali.  Formy współpracy:

- uczniowie pomagali w pracach związanych z porządkowaniem księgozbioru po pożarze biblioteki miejskiej,

-        pedagog szkolny i uczniowie w ramach akcji Bajki, które leczą, czytali bajki pacjentom oddziału pediatrycznego w szpitalu powiatowym,

- uczniowie zaprezentowali prace plastyczne w konkursie literatura H. Sienkiewicza w oczach młodzieży, której współorganizatorem była Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką - Filia w Cieszynie.

Nauczyciele i uczniowie uczestniczyli w wydarzeniach organizowanych przez Dom Narodowy w Cieszynie: w obchodach Święta Niepodległości, uroczystościach rocznicowych Pod Wałką, „Balu aniołów”, wystawie „Tutaj jesteśmy". Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w kursach i wystawach (Gościnność, Graduation Projects 2016) organizowanych przez Zamek Cieszyn. Współpraca (którą szkoła będzie kontynuować) między instytucjami kultury przyczynia się do promocji czytelnictwa, pozwala młodzieży uczestniczyć w kulturze bez ponoszenia kosztów finansowych, zapoznaje z bogatą ofertą kulturalną, pozwala poznać artystów, literatów, naukowców, przyczynia się do promocji instytucji kultury. 

Dziękujemy Wszystkim uczniom i nauczyciele za zaangażowanie podczas realizacji działań wspierających czytelnictwo i podjętą współpracę z lokalnymi instytucjami kultury.

bibliotekarze 

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn