Sobota, 27 luty 2021

Książki zakupione z dotacji programu ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3

      Książki zakupione z dotacji programu ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3, w ramach dofinansowania wynikającego z umowy nr 460/2017/NPRC z dnia 30 maja 2017 r. zawartą pomiędzy Skarbem Państwa – wojewodą śląskim, a powiatem cieszyńskim.

   W ramach wieloletniego programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 zakupiono 882 książki, przede wszystkim literaturę piękną, literaturę popularnonaukową z następujących dziedzin: sztuka, historia, psychologia, pedagogika, książki o podróżach  i biografie. 

      Wśród zakupionych książek 65 % stanowią  lektury szkolne.

 

 

 

Lista nowych pozycji czytelniczych

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn