Poniedziałek, 23 wrzesień 2019

NA ROK SZKOLNY 2011/2012

TECHNIKUM

Zawód: technik budownictwa

Numer zawodu: 311[04]

Nr programu: 311[04]/T-4,TU,SP/MEN/2007.02.13

L.p.

Zajęcia edukacyjne

Nr programu

zatwierdzonego przez MEN

Podręcznik:

tytuł -autor/  wydawnictwo

Klasa

1.

Język polski

DKW – 4015 – 34/01

Kształcenie kulturowe - literackie i językowe- U. Jagiełło, R.Janicka-Szyszko, M.Steblecka / OPERON

1,2,3

2. 

Język angielski

DKOS-4015- 184/02

Enterprise– Elementary -V. Evans / Egis

Enterprise– Pre Intereidiate -V. Evans / Egis

1,2

 

3

 3.

Język niemiecki

DKOS-5002-20/06

Direk 1a– Giorgio, Motto, Beata Ćwikowska / Lektor Klett

Direk 1b,2a– Giorgio, Motto, Beata Ćwikowska / Lektor Klett

Direk 2b– Giorgio, Motto, Beata Ćwikowska / Lektor Klett

1

 

2

 

3

4.

Wiedza o społeczeństwie

DKOS – 5002-4/04

Wiedza o społeczeństwie, zakres podstawowy – Zbigniew Smutek, Janusz Maleska/ OPERON

1,-,3

5. 

Historia

DKOS-4015- 90/02

Historia 1(część 1- Starożytność i 2- Średniowiecze)-B. Burda, B. Halczak / OPERON

Historia2. Czasy nowożytne – zakres podstawowy - B. Burda, B. Halczak/ OPERON

Historia3. Historia najnowsza- B. Burda, B. Halczak/ OPERON

1

 

2

 

 

 

 

3

6.

Wiedza o kulturze

DKOS – 4015/209/02

W świecie kultury– B. Kordoń / WSiP

1,-,-

7.

Matematyka

DKW-4015-37/01

Matematyka  z plusem– M.Karpiński,

M. Dobrowolska / GWO

1,2,3

8.

Fizyka i astronomia

DKOS-4015-89/02

Fizyka dla szkół ponadgimna-zjalnych – zakres podstawowy- M. Fijałkowska / ZAMKOR

1,2,3

9.

Chemia

DKW-4015-44/01

Chemia dla szkół ponadgimnazjalnych, dla LP i techników– K. Pazdro / PAZDRO

1,2,-

10. 

Biologia

DKOS-4015-5/02

Biologia 1 – zakres podstawowy - W. Lewiński / OPERON

Biologia 2 – zakres podstawowy - W. Lewiński / OPERON

1

 

 

2,3

 

 

11.

Geografia

DKW-4015-41/01

Bogactwo przyrodnicze ziemi-

 P. Wład / Ortus

Człowiek gospodarzem Ziemi - P. Wład / Ortus

1

 

2,-

12.

Podstawy przedsiębiorczości

DKOS – 4015 – 81/02

Badź przedsiębiorczy-

B. Stańda ,B. Wierzbowska / PWN

1,2,-

13. 

Technologia informacyjna

DKOS-4015-91/02

Technologia informacyjna nie tylko dla uczniów

E. Krawczyński, Z. Talaga / PWN

1,2,-

14. 

Wychowanie fizyczne

DKOS-4015-87/02

 

 

15. 

Przysposobienie obronne

DKW-4015-2/01

Przysposobienie obronne cz.1-

M. Goniewin, A. Nowak / OPRON

Przysposobienie obronne cz.2-

M. Goniewin, A. Nowak / OPRON

1

 

 

2,-

16.

Godzina z wychowawcą

Zgodnie z programem wychowawczym szkoły

 

 

17.

Podstawy budownictwa

311[04]/

T-4,TU,SP/MEN/2007.02.13

Materiały budowlane

E. Szymański / WSiP

Budownictwo z technologią

K. Tomczyński / WSiP

1,-,-

18. 

Technologia budownictwa

311[04]/

T-4,TU,SP/MEN/2007.02.13

Technologia budownictwa – cz.1 - praca zbiorowa / WSiP

Budownictwo z technologią 1- K. Tauszyński / WSiP

Budownictwo z technologią 2- K. Tauszyński / WSiP

1

 

2

 

3

19. 

Podstawy projektowania

311[04]/

T-4,TU,SP/MEN/2007.02.13

Zarys historii architektury- W. Bogusz / WSiP

Dokumentacja budowlana  – L. Wojciechowski / WSiP

Wstęp do projektowania architektonicznego – K.Tauszyński / WSiP

Projektowanie obiektów użytecznoścki publicznej –W. parczewski,K. Tauszyński / WSiP

Projektowanie architektoniczne i budownictwo regionalne –W. Bogusz / WSiP

1

 

2

 

3

 

 

 

20. 

Konstrukcje budowlane

311[04]/

T-4,TU,SP/MEN/2007.02.13

Statyka budowli – G. Janik / WSiP

Statyka budowli – G. Janik / WSiP, Wytrzymałość materiałów – A. Iwanczewska / WSiP

2

 

3

21.

Instalacje budowlane

311[04]/

T-4,TU,SP/MEN/2007.02.13

Instalacje budowlane –

Z. Hoffman, K. Lisicki / WSiP

3

22.

Kosztorysowanie

311[04]/

T-4,TU,SP/MEN/2007.02.13

Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie –Z. Kowalczyk, J. Zabierski / WSiP

3

23. 

Organizacja robót budowlanych

311[04]/

T-4,TU,SP/MEN/2007.02.13

Organizacja budowy – J. Mirski/ WSiP

3

24. 

Eksploatacja obiektów budowlanych

311[04]/

T-4,TU,SP/MEN/2007.02.13

Utrzymanie zasobów budowlanych – T. Adamiec, J. Mirski/ WSiP

3

24. 

Język obcy zawodowy

311[04]/

T-4,TU,SP/MEN/2007.02.13

 

3

25. 

Zajęcia praktyczne

311[04]/

T-4,TU,SP/MEN/2007.02.13

 

3

25. 

Praktyka zawodowa

311[04]/

T-4,TU,SP/MEN/2007.02.13

 

2,3

26. 

Specjalizacja

 

 

 

27.

Religia katolicka

AZ - 4-04/2

Żyć, aby wierzyć i kochać /  Jedność

1,2,3

28. 

Religia ewangelicka

RL-3/99

 

1,2,3

29. 

Edukacja czytelnicza i medialna

DKW – 4015 – 35/01

Ewa Nowel / WPZNP

MAC EDUKACJA

 

30. 

Edukacja ekologiczna

DKOS – 4015 – 159/02

Anna Kalinowska / MAC EDUKACJA

 

31.

Edukacja europejska

DKOS – 4015 – 232/02

Paweł Cukrowski, Jarosław Kamiński, Krzysztof Tomaszewski / MAC EDUKACJA

 

32. 

Edukacja filozoficzna

DKOS – 4015/161/02

Adam Lipszyc, Bartosz Przybył / MAC EDUKACJA

 

33.

Edukacja prozdrowotna

 

 

 

34. 

Edukacja regionalna

DKOS – 4015 – 169/02

Grzegorz Odaj / MAC EDUKACJA

 

35. 

Wychowanie do życia w rodzinie

DKW – 4015 – 22/01

Wędrując ku dorosłości – T. Król, M. Ryś / Rubikon

1,2,3 

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Zawód:malarz - tapeciarz

  Nr zawodu: 714 [01]

Nr programu: 5203/SZ/MEN/1998.04.28

L.p.

Zajęcia edukacyjne

Nr programu

zatwierdzonego przez MEN

Podręcznik: tytuł -

Autor / wydawnictwo

Klasa

1.

Język polski

DKOS-4015-121/02

Zrozumieć świat– E. Nowosielska, U. Szydłowska / Roma Koper Nowa Era

1,2

2. 

Język angielski

DKOS-5002-73/03

 

New matura success elementary workbook -David Riley, Rod Frieker, Dominika Chandler/ PEARSON LONGMAN

 My profession. Program nauczania języka angielskiego / REA

1

 

 

2

3.

Historia i wiedza o społeczeństwie

DKOS – 5002 – 6/03

Historia i wiedza o społeczeństwie– A. Landou – Czajka / Operon

1,2

4.

Matematyka

DKOS – 5002 – 18/03

 

Matematyka krok po kroku.

Zbiór zadań dla ZSZ-

E. Lesiak, Cz. Białkowski / RES POLONIA

1,2

5.

Fizyka i astronomia

DKOS – 5002 –74/03

 

Fizyka i astronomia dla ZSZ

 R. Misiaszek / ZAMKOR

1,2

6.

Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska

DKOS-5002 – 16/03

Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska

A. Kozubal, D. Mróz / PWN

1,2

7.

Technologia informacyjna

DKOS – 5002 – 34/03

Technologia informacyjna do ZSZ– Wilk / PWN

1,-

8.

Przysposobienie obronne

DKW- 4015-2/01

Przysposobienie obronne -M.Guniewicz, A. Nowak / OPERON

1,2

9.

Wychowanie fizyczne

DKOS-5002-14/03

 

 

10.

Technologia

4302/SZ.LZ./MEN/

1997.06.09

Technologia robót malarskich

Z. Wolski / WSiP

1,2

11.

Dokumentacja techniczna

713[06] /LZ/MEN/2000.01.20

Rysunek zawodowy dla malarza budowlanego, sztukatora

 K. Strażak / WSiP

1,2

12. 

Zajęcia praktyczne

713[06] /LZ/MEN/2000.01.20

 

 

13.

Godzina z wychowawcą

Zgodnie z programem wychowawczym szkoły

 

 

14.

Religia katolicka

AZ – 4 - 04/02

Żyć, aby wierzyć i kochać –praca zbiorowa/ Jedność

1,2

15.

Religia ewangelicka

RL-3/99

 

 

16. 

Wychowanie do życia w rodzinie

DKW – 4015 – 22/01

Wędrując ku dorosłości – T. Król, M. Ryś / Rubikon

1,2

 

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych

  Nr zawodu: 713 [02]

Nr programu: 5205/SZ,LZ/MEN/1998.04.28

L.p.

Zajęcia edukacyjne

Nr programu

zatwierdzonego przez  MEN

 

Podręcznik:

tytuł - autor/ wydawnictwo

Klasa

1.

Język polski

DKOS-4015-121/02

Zrozumieć świat – E.Nowosielska, U. Szydłowska / Roma Koper Nowa Era

1,2,3

2. 

Język angielski

DKOS-5002-73/03

 

New matura success elementary workbook -David Riley, Rod Frieker, Dominika Chandler/ PEARSON LONGMAN 

My profession. Program nauczania języka angielskiego / REA

1

 

 

2,3

3. 

Historia i wiedza o społeczeństwie

DKOS – 5002 – 6/03

Historia i wiedza o społeczeństwie – A. Landau – Czajka / PWN

1,2,-

4.

Matematyka

DKOS – 5002 – 18/03

 

 

 

DKOS – 5002 – 10/03

Matematyka krok po kroku. Zbiór zadań dla ZSZ- E. Lesiak, Cz. Białkowski / RES POLONIA

Matematyka dla ZSZ- j.Szuty / PWN

 

1,2

  3

5.

Fizyka i astronomia

DKOS – 5002 –74/03

 

Fizyka i astronomia dla ZSZ– R. Misiak / ZAMKOR

1,2,-

6.

Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska

DKOS-5002 – 16/03

Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska

 A. Kozubal, D. Mróz / PWN

1,2,-

7. 

Technologia informacyjna

DKOS – 5002 – 34/03

Technologia informacyjna do ZSZ – Wilk / PWN

1,-,-

8.

Przysposobienie obronne

DKW- 4015-2/01

Przysposobienie obronne -

M. Guniewicz, A. Nowak / OPERON

1,2,-

9.

Wychowanie fizyczne

DKOS-5002-14/03

 

 

10.

Technologie instalacyjne

5205/SZ,LZ,SP/MEN/

1998.04.28

Technologia. Instalacje sanitarne, cz.1 –S. Cieślowski. K. Krygiel / WSiP

Technologia. Instalacje sanitarne, cz.2–S. Cieślowski. K. Krygiel / WSiP

1,2

 

 

3

11.

Dokumentacja

techniczna

5205/SZ,LZ,SP/MEN/

1998.04.28

Rysunek zawodowy. Instalacje sanitarne – M. Popek, B. Wapińska / WSiP

1,2,-

12. 

Zajęcia praktyczne

5205/SZ,LZ,SP/MEN/

1998.04.28

 

 

13. 

Godzina z wychowawcą

Zgodnie z programem wychowawczym szkoły

 

 

14.

Religia katolicka

AZ – 4 – 04/2

Życ aby wierzyć i  kochać /Jedność

1,2,3

 

15.

Religia ewangelicka

RL-3/99

 

 

16.

Wychowanie do życia w rodzinie

DKW – 4015 – 22/01

Wędrując ku dorosłości – T.Król, M.Ryś / Rubikon

1,2,3 

 

Zawód: murarz

  Nr zawodu: 712 [06]

Nr programu: 5207/SZ,LZ/MEN/1997.05.12

L.p.

Zajęcia edukacyjne

Nr programu

zatwierdzonego przez  MEN

 

Podręcznik:

tytuł - autor/

wydawnictwo

Klasy

1.

Język polski

DKOS-4015-121/02

Zrozumieć świat – E. Nowosielska, U. Szydłowska/ Roma Koper,Nowa Era

1,2,3

2.

Język angielski

DKOS-5002-73/03

 

New matura success elementary workbook -David Riley, Rod Frieker, Dominika Chandler/ PEARSON LONGMAN 

My profession. Program nauczania języka angielskiego /REA

1

 

2,3

3.

Historia i wiedza o społeczeństwie

DKOS – 5002 – 6/03

Historia i wiedza o społeczeństwie – A. Landau – Czajka / PWN

1,2,-

4. 

Matematyka

DKOS – 5002 – 18/03

 

 

DKOS – 5002 – 10/03

Matematyka krok po kroku. Zbiór zadań dla ZSZ -  E. Lesiak, Cz. Białkowski / RES POLONIA

Matematyka dla ZSZ – J. Szuty /PWN

1

 

 

2,3

5. 

Fizyka i astronomia

DKOS – 5002 –74/03

 

Fizyka i astronomia dla ZSZ– R. Misiaszek, R. Rozenbajger / ZAMKOR

1,2,-

6. 

Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska

DKOS-5002 – 16/03

Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska – A. Kozubal, D. Mróz/PWN

1,2,-

7.

Technologia informacyjna

DKOS – 5002 – 34/03

Technologia informacyjna do ZSZ – Wilk / PWN

1,-,-

8.

Przysposobienie obronne

DKW- 4015-2/01

Przysposobienie obronne-

M. Goniewicz, A. Nowak / OPERON

1,2,-

9.

Wychowanie fizyczne

DKOS – 5002 – 14/03

 

1,2,3

10. 

Godzina z wychowawcą

Zgodnie z programem wychowawczym szkoły

 

 

11.

Technologia

 

 

5207/SZ, LZ/MEN/1997.05.12+ adaptacja KPZ z 1.09.2002

Technologia – murarstwo i tynkarstwo – L. Urban / WSiP

 

1,2,3

 

12. 

Dokumentacja

techniczna

5207/SZ,LZ/MEN/1997.05.12+ adaptacja KPZ z 1.09.2002

Zawodowy rysunek budowlany–T. Maj / WSiP

1,2,-

13. 

Zajęcia praktyczne

5207/SZ,LZ/MEN/1997.05.12+ adaptacja KPZ z 1.09.2002

 

 

14.

Religia katolicka

AZ -4-04/2

 

Żyć, aby wierzyć i kochać- praca zbiorowa / Jedność

1,2,3

15.

Religia ewangelicka

RL-3/99

 

1,2,3

16. 

Wychowanie do życia w rodzinie

DKW – 4015 – 22/01

Wędrując ku dorosłości - Teresa Król, Maria Ryś / Rubikon

1,2,3 

 
Zawód: stolarz

 Nr zawodu: 742[01]

Nr programu: 4302/SZ,LZ/MEN/1997.06.09  

L.p.

Zajęcia edukacyjne

Nr programu

zatwierdzonego przez MEN

Podręcznik:

Tytuł,autor/wydawnictwo

Klasy

1.

Język polski

DKOS-4015-121/02

Zrozumieć świat – E. Nowosielska, U. Szydłowska/ Roma Koper, Nowa Era

1,2,3

2.

Język angielski

DKOS-5002-73/03

 

New matura success elementary workbook -David Riley, Rod Frieker, Dominika Chandler/ PEARSON LONGMAN 

My profession. Program nauczania języka angielskiego / REA

1

 

2,3

3. 

Historia i wiedza o społeczeństwie

DKOS – 5002 – 6/03

Historia i wiedza o społeczeństwie – A. Landou – Czajka / Operon

1,2,-

4. 

Matematyka

DKOS – 5002 – 18/03

Matematyka krok po kroku.Zbiór zadań dla ZSZ-

E. Lesiak, Cz. Białkowski/ RES POLONIA

1,2

5.

Fizyka i astronomia

DKOS – 5002 –74/03

 

Fizyka i astronomia dla ZSZ

 R. Misiaszek/ZAMKOR

1,2,-

6.

Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska

DKOS-5002 – 16/03

Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska

A. Kozubal, D. Mróz/PWN

1,2,-

7.

Technologia informacyjna

DKOS – 5002 – 34/03

Technologia informacyjna do ZSZ – Wilk/ PWN

1,-,-

8.

Przysposobienie obronne

DKW- 4015-2/01

Przysposobienie obronne

M. Guniewicz, A. Nowak/OPERON

1,2,-

9.

Wychowanie fizyczne

DKOS-5002-14/03

 

 

10.

Technologia i materiałoznawstwo

4302/SZ.LZ./MEN/

1997.06.09 +adaptacja KPZ z 1.09.05

Technologia. Stolarstwo cz. 1 –

J. Prażmy/ WSiP

Technologia. Stolarstwo cz.2 - W. Prządka, J. Szczuka

1

 

2,3

11.

Rysunek techniczny i konstrukcje

4302/SZ.LZ./MEN/1997.06.09+ adaptacja KPZ z 1.09.05

 

Zawodowy rysunek budowlany –

T. Maj/ WSiP

Rysunek zawodowy dla stolarza– M. Sławiński

Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna – Lesław Giełdowski / WSiP

1

 

2

 

3

12. 

Maszyny i narzędzia

4302/SZ.LZ./MEN/1997.06.09+ adaptacja KPZ z 1.09.05

Maszyny i urządzenia – J. Bojkowski / WSiP

1,2,-

13.

Zajęcia praktyczne

4302/SZ.LZ./MEN/1997.06.09 + adaptacja KPZ z 1.09.05

 

 

14.

Godzina z wychowawcą

Zgodnie z programem wychowawczym szkoły

 

 

15. 

Religia katolicka

AZ 4-04/2

Żyć aby wierzyć i kochać /JEDNOŚĆ

1,2,3

 

16.

Religia ewangelicka

RL-3/99

 

 

17.

Wychowanie do życia w rodzinie

DKW – 4015 – 22/01

Wędrując ku dorosłości – Teresa Król,  Maria Ryś /RUBIKON

1,2,3 

 

Zawód:technolog robót wykończeniowych

  Nr zawodu: 713 [06]

Nr programu: 713[06]/LZ/MEN/2000.01.20

L.p.

Zajęcia edukacyjne

Nr programu

zatwierdzonego przez  MEN

 

Podręcznik:

Tytuł – autor / wydawnictwo

Klasa

1. 

Język polski

DKOS-4015-121/02

Zrozumieć świat– E. Nowosielska, U. Szydłowska /  Roma Koper Nowa Era

1,2,3

2.

Język angielski

DKOS-5002-73/03

 

New matura success elementary workbook -David Riley, Rod Frieker, Dominika Chandler/ PEARSON LONGMAN 

My profession. Program nauczania języka angielskiego / REA

1

 

2,3

3.

Historia i wiedza o społeczeństwie

DKOS – 5002 – 6/03

Historia i wiedza o społeczeństwie– A. Landau – Czajka / PWN

1,2,-

4.

Matematyka

DKOS – 5002 – 18/03

 

Matematyka krok po kroku. Zbiór zadań dla ZSZ- E. Lesiak, Cz. Białkowski / RES POLONIA

1,2,3

5. 

Fizyka i astronomia

DKOS – 5002 –74/03

 

Fizyka i astronomia dla ZSZ

 R. Misiaszek / ZAMKOR

1,2,-

6. 

Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska

DKOS-5002 – 16/03

Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska

 A. Kozubal, D. Mróz / PWN

1,2,-

7.

Technologia informacyjna

DKOS – 5002 – 34/03

Technologia informacyjna do ZSZ– Wilk / PWN

1,-,-

8. 

Przysposobienie obronne

DKW- 4015-2/01

Przysposobienie obronne - M. Guniewicz, A. Nowak / OPERON

1,2,-

9. 

Wychowanie fizyczne

DKOS-5002-14/03

 

 

10. 

Technologia

713[06] /LZ/MEN/2000.01.20

Roboty malarskie– Z. Wolski / WSiP

1,2,3

11. 

Dokumentacja techniczna

713[06] /LZ/MEN/2000.01.20

Zawodowy rysunek budowlany

 T. Maj / WSiP

1,2,-

12. 

Zajęcia praktyczne

713[06] /LZ/MEN/2000.01.20

 

 

13. 

Godzina z wychowawcą

Zgodnie z programem wychowawczym szkoły

 

 

14.

Religia katolicka

AZ – 4-04/2

Żyć, aby wierzyć i kochać/Jedność

1,2,3

15. 

Religia ewangelicka

RL-3/99

 

 

16. 

Wychowanie do życia w rodzinie

DKW – 4015 – 22/01

Wędrując ku dorosłości –T. Król, M. Ryś / Rubikon

1,2,3 

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn