Niedziela, 12 lipca 2020

4 miejsce w fina??ach miejskich w koszyk??wce!

4 miejsce w fina??ach miejskich w koszykówce!

    7 grudnia 2017 roku odby??y si? fina??y miejskie szkó?? ??rednich w koszykówce, w których rywalizowa??y dru??yny z I LO im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie, II LO im. Miko??aja Kopernika w Cieszynie, ZSB im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie, ZDZ w Katowicach Zespó?? Szkó?? w Cieszynie.

   Po zaci?tych meczach nasza dru??yna zaj???a 4 miejsce godnie i z po??wi?ceniem reprezentuj?c nasza placówk?. Dru??yn? do zawodów przygotowa?? i prowadzi?? mgr Rafa?? Domajer. S??owa uznania nale??? si? wszystkim graj?cym w zespole  za po??wi?cony czas wolny w przygotowania do zawodów, które odbywa??y si? na dodatkowych zaj?ciach w pi?tkowe popo??udnia i serce zostawione na boisku.

   Dru??yna nasza sk??ada??a si? z zawodników niezrzeszonych w klubach sportowych w przeciwie??stwie do naszych rywali. Zespó?? wyst?powa?? w sk??adzie: Micha?? Tadel, Przemys??aw Rucki, Krzysztof K?dzior, Kamil Mencnarowski, Jakub Haratyk, Wojciech Skupie??, Mariusz Kolondra, Dawid Zawada, Szymon Opalski.

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn