Sobota, 11 lipca 2020

Nasi uczniowie na Festiwalu Nauki w Katowicach.

20 wrze??nia 2017 roku w Instytucie Fizyki im. Augusta Che??kowskiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu ??l?skiego uczniowie naszej szko??y wzi?li udzia?? XXXIII Festiwalu Nauki „Osobliwo??ci ??wiata Fizyki”.
W tym roku uczniowie mieli okazj? wys??ucha? wyk??adów:”, „Fizyka na wakacjach”, „Ciep??o, zimno, gor?co, mróz!”, „Elektromagnetyzm wokó?? nas.

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn