Sobota, 11 lipca 2020

Mateusz Majocha na spotkaniu u ??l?skiego Kuratora O??wiaty

Spotkanie ??l?skiego Kuratora O??wiaty z laureatami olimpiad przedmiotowych i turniejów zawodowych.
13 wrze??nia 2017 r. w auli Wy??szej Szko??y Technicznej w Katowicach odby??o si? spotkanie ??l?skiego Kuratora O??wiaty z laureatami olimpiad przedmiotowych i turniejów zawodowych w roku szkolnym 2016/2017. Gratulacje z r?k wicewojewody ??l?skiego Mariusz Trepki oraz ??l?skiego kuratora o??wiaty Urszuli Bauer odebra??o 107 laureatów, 103 ich nauczycieli i opiekunów. W dostojnym gronie znalaz?? si? równie?? nasz ubieg??oroczny absolwent Mateusz Majocha (przypominamy, ??e Mateusz jest laureatem XXX Olimpiady Wiedzy i Umiej?tno??ci Budowlanych) oraz jego opiekunka - Pani mgr in??. Jolanta B?k.

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn