Niedziela, 12 lipca 2020

Zdecyduj, co b?dziesz czyta??!

    Uprzejmie informujemy, ??e Zespó?? Szkó?? Budowlanych w Cieszynie otrzyma?? dofinansowanie (w wysoko??ci 15.000 z??.), w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa.

     Zgodnie z wytycznymi programu kwota ta powinna by? przeznaczana na zakup nowo??ci wydawniczych nieb?d?cych podr?cznikami. W zwi?zku z planowanymi zakupami ksi???ek proponujemy, aby uczniowie, nauczyciele, pracownicy szko??y i rodzice uczniów ZSB, zg??aszali w bibliotece swoje propozycje i preferencje czytelnicze. B?d? one uwzgl?dnione priorytetowo podczas zakupu ksi???ek.

     Propozycje czytelników u??atwi? nam prac? i pozwol? celnie odpowiedzie? na potrzeby czytelników. 

                                                                                                                                                                        

Bibliotekarze


Notice: Undefined variable: gallery in /home/budocn/public_html/aktualnosc.php on line 37
us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn