Sobota, 17 kwietnia 2021

Oferta pracy dla nauczycieli

ZAPYTANIE OFERTOWE

na potrzeby projektu „A może staż?”  numer wniosku 2017-1-PL01-KA102-036283 realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie w ramach programu Erasmus+ od 01.06.2017 do 31.05.2019 r.

Celem programu Erasmus+ jest zapewnienie pomocy młodym ludziom w zdobywaniu kluczowych umiejętności, takich jak biegłe posługiwanie się językiem obcym, łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi i przystosowywania się do nowych warunków, dając im możliwość nauczenia się, jak żyć i pracować z osobami różnych narodowości i kultur.

OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI:

I grupa uczniów (16-osobowa)

- realizacja 30 h zajęć z języka angielskiego

- realizacja 6h zajęć z historii i geografii Portugali z przygotowania kulturowego

- realizacja 4h zajęć pedagogicznych

TERMIN REALIZACJI: październik 2017 – marzec 2018

 

II grupa uczniów (16-osobowa)

-realizacja 30h zajęć z języka hiszpańskiego

- realizacja 6h zajęć z historii i geografii Hiszpanii  z przygotowania kulturowego

- realizacja 4h zajęć pedagogicznych

TERMIN REALIZACJI: styczeń 2018 – czerwiec 2018

 

III grupa uczniów (16-osobowa)

-realizacja 30h zajęć z języka hiszpańskiego

- realizacja 6h zajęć z historii i geografii Hiszpanii  z przygotowania kulturowego

- realizacja 4h zajęć pedagogicznych

TERMIN REALIZACJI: wrzesień 2018 – luty 2019

 

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z uwzględnieniem stawki wynagrodzenia za godzinę lekcyjną brutto, CV, dokumenty potwierdzające kwalifikacje*

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:  do 15 września 2017 roku

* CV i dokumenty potwierdzające kwalifikacje składają tylko osoby, które wcześniej nie pracowały w projektach Erasmus+ w ZSB w Cieszynie

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn