Niedziela, 12 lipca 2020

...Suuuper zn??w jeste??my na podium...

Uczniowie klasy 2b Daniel Janota, Damian Szalbot, Wojciech W?glorz kszta??c?cy si? w zawodzie monter sieci, instalacji i urz?dze?? sanitarnych po mistrzowsku wykonali zadanie konkursowe...

 ...i wywalczyli awans do fina??uMistrzostw Polski Instalatorów dla Szkó?? 2018 r w Poznaniu.

 

            Organizatorem Instalacji On Tour s? Mi?dzynarodowe Targi Pozna??skie, a partnerami-sponsorami projektu zosta??y firmy: AFRISO, BROTJE, GRUNDFOS, TECE oraz VOGEL&NOOT.

 

            Konkursowe zadanie polega??o na wykonaniu, w jak najkrótszym czasie, szeregu czynno??ci na wirtualnym modelu instalacji.

 

Grrrrattulacje Panowie !!!

i powodzenia w  finale „Instalacji On Tour”

na Mi?dzynarodowych Targach w Poznaniu...:-)

oto wyniki:

1 miejsce    Daniel  Janota  (czas 5:44)
2.miejsce    Damian Szalbot (czas 6:34)
3.miejsce    Wojciech W?glorz (czas 8:07)

 

Zespó?? Szkó?? Budowlanych w Cieszynie gór?!

Szukajcie nas na fb

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn